Over mij

Mijn jeugd

Geboren in Roermond in 1951 verhuisde ik op vierjarige leeftijd naar Maastricht. Daar groeide ik op in een wijk die bruiste van het verenigingsleven. Op mijn 18e zette ik de eerste stappen op de arbeidsmarkt bij het Telefoondistrict Maastricht, maar dat bleek al gauw te saai. Een cursus reisleiding zette me op een ander spoor en ik vertrok naar het buitenland om er als reisleidster en in de horeca te gaan werken. Toen ik vierentwintig werd besloot ik alsnog te gaan studeren, mbo cultureel werk en vervolgens hbo maatschappelijk werk. Mijn focus lag daarbij vooral op jongeren. 

Alternatief leven

Mijn carrière als maatschappelijk werkster was van korte duur. Het 'alternatieve' leven trok mij aan: terug naar de natuur, eenvoudig leven, niet meer meedoen met het jachtige leven dat voorbij gaat aan mens en milieu. Met twee vrienden ging ik op reis met een huifkar en twee paarden richting Frankrijk, onderweg levend van onze muziek. We maakten straatmuziek, zongen arbeidersliederen, protestliederen en zelfgeschreven teksten en gingen daarna met de pet rond. Na een half jaar kwamen we weer thuis en begonnen met een stel mensen een woon- werkgemeenschap, waarbij kleinschaligheid en milieuvriendelijkheid voorop stonden. In die tijd werden ook mijn twee kinderen geboren.

Vijf jaar werkte ik in onze natuurvoedingswinkel en gaf vegetarische kookcursussen. Toen  besloot ik de driejarige opleiding Rebirthing en relatiewerk te gaan volgen en een eigen praktijk te beginnen. De woongroep had ik na vier jaar ingeruild voor een rijtjeshuis en de winkel ging over in andere handen toen ik een zelfstandige praktijk aan huis begon.

Eerste stappen op het schrijverspad

Naast het geven van individuele rebirthingsessies werkte ik met groepen en gaf op diverse locaties cursussen Rebirthing en Relatiewerk en mandala tekenen, een meditatieve vorm van tekenen waarin ik mij verdiept had. Helaas kwam hier na zes jaar een einde aan.

Een fikse burn-out, waarin oude pijn zich aandiende, zette mij op een nieuw spoor: schrijven. Eindelijk ging ik doen wat ik al heel lang wilde: een boek schrijven over mijn vroegere geheime relatie met een priester. ‘Zwaarden Prinses’ werd in samenwerking met de Stichting Magdala (voor vrouw en priester) en uitgeverij Narratio uitgegeven. Dit boek zag in mei 2000 tijdens de Acht Mei Manifestatie in Utrecht het daglicht, een spannende gebeurtenis. Het gaf mij en vele vrouwen die worstelden met de gevolgen van een geheime relatie met een priester ademruimte en erkenning, zeker ook nadat het programma Kruispunt van de KRO er een hele uitzending aan besteed had. Een jaar later was ik co-auteur van het boek ‘Spandoek – Getuigenissen van gehuwde priesters’.

Een ingezonden stuk naar het Dagblad Trouw over alleenstaand moederschap, dat in oktober 1999 geplaatst werd, bracht een ander balletje aan het rollen. Ik begon reacties en ingezonden brieven naar kranten en tijdschriften te sturen. Tevens schreef ik columns voor het Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand, aangezien ik zelf door de omstandigheden in deze situatie terecht was gekomen. In Valkenswaard richtte ik een EVA groep (Economie Vrouw en Armoede) op, die haar onderkomen vond in het zaaltje van de parochiekerk. 

Studie en verder schrijven

Mijn waakvlammetje begon aan te wakkeren, het was een religieus vlammetje; ik had het weggestopt na die pijnlijke ervaring binnen de kerk. Ik had inmiddels veel gelezen en was  een autodidact geworden op het gebied van spiritualiteit en wereldreligies. De Nag Hammadi geschriften gaven mij een totaal nieuwe kijk op het Nieuwe Testament; de Bhagavad Gita leerde mij hoe te handelen; Boeddhistische boeken openden de weg naar meditatie; door het lezen van de Kabbala en mystieke werken kwam ik thuis bij de diepste bron in mezelf en in de St. Benedictusabdij de Achelse Kluis vond ik mijn christelijke roots én God terug. Daar ook maakte ik kennis met de psalmen, die ik regelmatig meezong tijdens de gebedstijden. En zomaar op een ochtend tijdens mijn meditatie begon ik met het schrijven van een persoonlijke versie van psalm 1. Met korte en langere tussenpauzes volgden de andere 149 psalmen. Tien jaar later, in september 2010, werden ze in boekvorm uitgegeven door uitgeverij Narratio. 'Ik groet het licht – De psalmen uit hun schaduw' werd de titel. Ik wilde de duisternis, het negatieve en het geweld in een ander licht zetten, in het licht van de liefde, vanuit de boodschap van Jezus, en dat is gelukt. Het boek is helaas uitverkocht, maar je kunt een PDF-versie aanvragen via de contactpagina. 

In 2009, het jaar dat ik met de eindbewerking van de psalmen bezig was, volgde ik Hebreeuwse les om dichter bij de gevoelswaarde van die taal te komen. Tevens startte ik in datzelfde jaar  met de driejarige cursus TVG (Theologische Vorming voor Gemeenteleden) van de PKN (Protestante Kerken Nederland), die ik met succes afrondde in 2012. Mijn eindwerkstuk had als titel: ‘Op zoek naar gnostiek en mystiek binnen de kerkgeschiedenis’. Met dat thema wilde ik beslist nog meer gaan doen.

In 2004 maakte ik voor het eerst kennis met de Gemeenschap de Hooge Berkt in Bergeijk. De structuur en de rust tijdens de dagelijkse gebedsdiensten in de kapel, maar ook de gastvrijheid van de bewoners en leden van deze gemeenschap deden mij goed. Hier leken mijn wegen samen te komen en eind 2009 verhuisde ik naar dit prachtige dorp in de Brabantse Kempen, waar ik nu met veel plezier woon.
Een retraite in het voorjaar van 2011 zette mij op verdere zoektocht naar het werk van Franciscus van Sales, mijn patroonheilige. In een antiquariaat in Roermond vond ik zijn boek ‘Inleiding tot het devote leven’. Tot mijn eigen verbazing merkte ik dat bijna alle onderwerpen die hij aansneed nog steeds heel actueel zijn en ik begon het boek te hertalen. Zo ontstond een helder en eenvoudig boek dat alles te maken heeft met jezelf leren kennen en aandachtig leven. ‘Heilige aandacht – Meditatie oefeningen van Franciscus van Sales’, werd zaterdag 9 november 2013 gepresenteerd in de Gemeenschap de Hooge Berkt. 

Website met meditatiefilmpjes

Het leven van jonge mensen is mij altijd blijven boeien. Zij zoeken naar eigen, nieuwe wegen en ik houd ervan om met hen in gesprek te gaan over hun waarden en normen en de roep om stilte in de hectiek van hun leven. Omdat zij minder lezen en meer gebruik maken van sociale media, maakte ik van de onderwerpen uit het boek 'Heilige aandacht' korte medtiatiefilmpjes. Een vriend van een van mijn kinderen bood aan om er een website van te maken. Ik nam het met twee handen aan en het resulteerde in de de prachtige website www.anoichi.nl die 21 maart 2014 de lucht inging. De meditatiefilmpjes op deze website zijn bedoeld voor mensen die meer rust in hun leven willen brengen, op wat voor manier dan ook, en die geen of weinig binding (meer) hebben met religies. Je zou het ook mindfullnes-oefeningen kunnen noemen. Af en toe maak ik een nieuw filmpjes, dankbaar gebruik makend van de vele foto's die ik in de loop der jaren gemaakt heb. 

Een volgend boek

Het jaar 2015 stond in het teken van een volgend boek, met als uitgangspunt Het Evangelie der Waarheid. Dit evangelie is in 1945 gevonden in Nag Hammadi in Boven Egypte en geeft samen met vele andere gnostische teksten een andere kijk op de figuur Jezus en alles wat hij gezegd zou hebben. Niet de Jezus die voor onze zonden gestorven is, zoals het christendom ons doet geloven, maar de Jezus die ons ooit kwam vertellen dat wij het contact met onze goddelijkheid verloren zijn, dat wij vergeten zijn dat alles één en met elkaar verbonden is en dat inzicht hierin ons rust zal geven. Oorspronkelijk wilde ik dit evangelie met mijn commentaar uitgeven. Het overlijden van een goede vriendin zette mij op een ander spoor. Het werd een essay waarin ik mijn persoonlijk zoektocht naar eenheid beschrijf gekoppeld aan oude en nieuwe teksten. Toen het boek bijna klaar was, kwam ik in aanraking met het begrip advaita, hetgeen niet-twee betekent, ook wel non-dualiteit wordt genoemd. Dit sloot haarfijn aan op het Evangelie der Waarheid. Al mijn persoonlijke ervaringen en intensieve studiejaren komen in dit boek samen. 'Waanzinnige wijsheid' is 10 juni 2017 gepresenteerd in de St. Benedictusabdij de Achelse Kluis te Hamont-Achel (B). 

Jongeren
Jongeren zijn altijd mijn aandacht blijven trekken, met name zij die vastlopen in onze prestatiegerichte maatschappij. Gesprekken met hen deden mij besluiten een website te ontwikkelen waar zij hun verhaal konden vertellen in de hoop daarmee andere jongeren te helpen. De eerste interviews staan sinds januari 2018 online op de website www.lefomtezijn.nl  Zo af en toe komt er een interview bij als ik weer inspirerende jonge mensen ontmoet. 

Het overlijden van mijn zus
In november 2016 overleed mijn jongste zus. Wilma was 63 jaar en had al een aantal jaren de ziekte van Alzheimer. Zij wilde niet als een kasplantje eindigen en koos voor een vrijwillig levenseinde. Voor haar schreef ik het boek 'Dag lief zusje', dat geillustreerd is met tekeningen en schilderijen van haarzelf. Het was een mooie manier om afscheid van haar te nemen. Dit boek zag in september 2018 het daglicht. Er kwamen veel mooie reacties met als gevolg dat ik regelmatig wordt gevraagd om lezingen te geven in o.a. Alzheimercafé's.

In de voetsporen van Franciscus van Sales
In de zomer van 2018 maakte ik eindelijk mijn gedroomde reis naar Annecy in Frankrijk, de plaats waar Franciscus van Sales gewoond en gewerkt had. Vier weken was ik met mijn minicamper onderweg. Inmiddels had ik al een aantal jaren gewerkt aan een hertaling van zijn tweede boek 'Verhandelingen van de liefde tot God', dat ik als werktitel 'Heilige liefde' had gegeven. Onderweg wilde ik de eindversie schrijven, maar dat lukte uiteindelijk pas in januari 2019. Het manuscript heeft anderhalf jaar in de la gelegen, omdat ik wat onzeker was of er wel lezerspubliek voor was. Maar telkens als ik er weer in zat te lezen, werd ik zo blij dat ik begin 2021 de stoute schoenen heb aangetrokken om door middel van voorinschrijvingen het boek toch te laten drukken. En dat is gelukt! Het boek zag in mei 2021 het daglicht. 

Pelgrimsroute
De coronatijd nodigde me uit om nog meer te gaan wandelen. Nadat ik in Zuid Limburg de 11 camini's had gelopen, besloot ik mijn plan uit te voeren om hier in Bergeijk ook een pelgrimsroute uit te zetten rondom acht verschillende levensbeschouwingen. Daarvoor heb ik de teksten samengevat die ik al eerder bij lezingen heb gebruikt. De acht wandelroutes in en rondom Bergeijk nodigen uit om steeds bij een van die levensbeschouwingen stil te staan. Je kunt ze downloaden op de nieuwspagina.

Kloostertour
In de zomer van 2022 bezocht ik met mijn kampeerbus diverse kloosters in Nederland en België, op zoek naar een mogelijke en inspirerende schrijfplek. Die vond ik in Priorij OLV van Klaarland in Bocholt (B), bij de zusters Trappistinnen. Het is eigenlijk de vrouwelijke tak van de broeders van de Achelse Kluis waar ik jarenlang graag vertoefde, dus het voelt heel vertrouwd. Daar voltooide ik een boek met teksten uit de Nag Hammadi Geschriften, met als titel: Het geheim van de verlossing en werkte ik aan een nieuwe hertaling van De Navolging van Jezus Christus van Thomas à Kempis met als titel Rusten in God. Dat laatste was monnikenwerk, maar heeft me met diepe vreugde vervuld. Beide boeken zijn tegelijk verschenen in oktober 2023.