Zilveren Jubileum Seva Sangam Nederland


September 2006

Voortgang

In februari hebben we aan alle sponsoren een brief gestuurd waarin we bedanken voor de bijdragen die op dat moment al binnen zijn. We hebben toen al gemeld dat het einde nog niet in zicht was. In onze Seva Sangam nieuwsbrief van april melden we daarna enkele heel grote donaties. In juni sluiten we onze actie af.
De eindstand is dan € 71.534. Dit is inclusief de premie van Wilde Ganzen.
Wie had dat durven dromen?!

U weet nog dat onze oorspronkelijke begroting (plan A) ca. € 44.000 was. Op enig moment hadden we zekerheid, dat we daar over heen zouden gaan. We hebben het bestuur van Seva Sangam gevraagd een aanvullend plan (plan B) in te dienen voor een bedrag van € 10.000.

Maar u brengt nog meer bij elkaar. Dat gaan we besteden we aan plan C.

Wat is er intussen al gebeurd?

Alle punten van plan A zijn uitgevoerd, met uitzondering van de renovatie van de keuken en het ondergronds maken van het riool van keuken en wasplaats. We vinden dat heel jammer.

Een van de projecten van plan A was het splitsen en opknappen van een groot klaslokaal. Drie groepen zaten daar bij elkaar. Kinderen zaten op de vloer.
Nu zijn er drie lokalen, alles netjes geschilderd, betere ventilatie en tafels met banken

Oorspronkelijk zou de keukenrenovatie als eerste ter hand worden genomen. Er was zelfs al een bouwvergunning binnen. Maar toen kwamen er verkiezingen in Tamil Nadu, de deelstaat waarin Trichy ligt, met als hoofdstad Madras. Er kwam een nieuwe regering, maar ook nieuwe ambtelijke voorschriften. De reeds verleende vergunning werd ingetrokken!

De dames van het bestuur, de aannemer enz, hebben sinds die tijd intensief gewerkt om een nieuwe vergunning te krijgen. Dat is momenteel deels gelukt. Het stadsbestuur in Trichy is weer akkoord. Nu moet de regering van de deelstaat in Madras nog ja zeggen. De dames van het Seva Sangam bestuur blijven optimistisch. Ze gaan er nog steeds van uit dat de keuken dit jaar nog gerenoveerd wordt.

Het ondergronds maken van de open riolen (van keuken en wasplaats) wordt bij de renovatie van de keuken meegenomen.

Plan B

Plan B bestaat hoofdzakelijk uit projecten voor onderhoud van gebouwen. In plan A was daarvoor al € 6000 voorzien. Met het nu beschikbare budget van € 16.000, zijn vrijwel alle gebouwen opnieuw geschilderd. In India worden gebouwen snel zwart door de hoge vochtigheid in de regenperiode.

De toiletten en washokken voor de meisjes zijn behoorlijk opgeknapt. Van binnen zijn ze met duurzame olie verf gedaan, in plaats van met de gebruikelijke muurverf. De deuren zijn vervangen of gerepareerd en ook netjes geschilderd.

Naast het schilderwerk aan de buitenkant van de gebouwen zijn ook de meeste daken gerenoveerd. Daarbij is vooral ook gewerkt aan de waterafvoersystemen, die al 50 jaar oud zijn. In India regent het in de natte tijd extreem hard. Soms valt er op 1 dag meer dan 20 cm regen. (In Nederland regent het per jaar gemiddeld zo'n 65 cm per jaar). Een waterdicht dak en een goede waterafvoer is dan geen luxe.

Rest plan C. Het budget voor Plan C is € 17.500. Hiervoor is tot nu toe geen invulling gekozen. Doordat onze actie zoveel geld opleverde, was het werk dat gemoeid is met de uitvoering van de projecten, overeenkomstig. Het bestuur in Trichy bestaat uit vrijwilligers (allemaal dames). Enkele van de bestuursleden besteden weliswaar een heel groot deel van hun tijd aan Seva Sangam. Maar nu was er ineens zoveel te doen dat men wel heel zwaar belast is.

In een bestuursvergadering hebben wij dan ook besloten het geld voor plan C in reserve te houden. Drie van onze bestuursleden gaan begin januari naar Trichy. Zij zullen dan ongeveer een week in Seva Sangam doorbrengen. In die periode zal er druk gepraat worden over de voortgang van project A en B en over de invulling van project C.

Er is nu wel een intensieve communicatie per e-mail, brief en telefoon. Maar als je met je neus ergens boven op staat worden dingen toch veel duidelijker. We kiezen dus voor project C voor kwaliteit in plaats van snelheid. Uiteraard zullen we hierover rapporteren. (Voor wie dat nog niet weet: De betreffende bestuursleden betalen hun reis- en verblijfkosten zelf.)

Er is nog een "bijverschijnsel" dat ons project steunt. Dat is de koersontwikkeling van de Rupee. In onze begrotingen hebben we gerekend met 50 Rs voor 1 euro. Momenteel is dat vaak 57 Rs voor 1 euro. Deze koersontwikkeling is voldoende om de (forse) prijsverhogingen van o.a. de bouwmaterialen, te compenseren. Daarna blijft er nog wat geld over. We kunnen voor uw euro's dus nog meer doen dan we al dachten.

Een andere positieve ontwikkeling hebben wij al aan u gemeld. Er zijn flink wat nieuwe sponsoren bij gekomen en veel van onze bestaande sponsoren hebben hun bijdrage verhoogd van € 14 naar € 15. Dat betekent dat we ook voor de langere termijn meer budget hebben gekregen. Ook over de besteding van dit extra geld zal er in januari goed gepraat worden.

Na dit bezoek valt er vast weer veel te vertellen. Naast de nieuwsbrief aan de sponsoren, zullen we u ook dan weer informeren via deze website www.sevasangam.nl

Seva Sangam,

Waarde voor uw geld!