Giften aan St. Seva Sangam Nederland

Aftrek Inkomstenbelasting

Er zijn 2 soorten giften:
- 1) gewone giften
- 2) periodieke giften

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

ad 1) Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Op het totaal van de giften is een drempel van 1% van het (gezamenlijke) Onzuiver Inkomen niet aftrekbaar.

ad 2) Een periodieke gift (min. 5 jaar) mag u aftrekken als u die doet aan:
- een ANBI
- een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
Voor beide mogelijkheden van periodieke gift geldt géén drempel van 1% van het (gezamenlijk) Onzuiver Inkomen
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer.
U kunt kiezen of u
- de gift via de notaris wil vastleggen ( met daaraan verbonden kosten)
- of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet (geen kosten).
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U dient daarvoor het formulier "Overeenkomst Periodieke gift in geld" te gebruiken. Die formulieren ( incl. een toelichting) zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de ontvangende instelling (in dit geval St. Seva Sangam)
Na invulling is één deel voor de schenker en één deel voor de ontvanger
De ontvanger (in dit geval St. Seva Sangam) houdt tevens een register bij van de overeenkomsten, ter overlegging bij controle van de Belastingdienst.

Opmerking : St. Seva Sangam Nederland is een ANBI Instelling met als
ANBI-nummer ( RSIN/fiscaal nummer) : 816691770