Stichting Seva Sangam Nederland.Onze voorzitter en secretaris in werkbespreking met het Indiase bestuur.

Het bestuur
Het bestuur van Seva Sangam Nederland bestaat uit 5 personen:
Voorzitter is Hub Aussems, secretaris is Mieke Aussems. Rhea Reints, Ans Vincken en Piet Heesakkers zijn algemene leden. Allen leveren ze hun inspanningen vrijwillig, zodat de gehele donatie rechtstreeks naar India kan, onkosten worden bestreden uit de rente en een kleine subsidie van de gemeente Valkenburg. Ook de bezoeken van bestuursleden aan het instituut Seva Sangam in India worden door henzelf betaald.
Heel bijzonder aan dit project is, dat ook aan de ontvangende kant het bestuur geheel uit vrijwilligers bestaat!
Het sponsorproject
De stichting ondersteunt momenteel 95 meisjes in India, die anders geen enkele mogelijkheid zouden hebben op onderwijs en een betere toekomst. Het zijn veelal dochters van alleenstaande moeders, die weduwe of in de steek gelaten zijn, terwijl de Indiase staat alleen wezen ondersteunt.
Dankzij de bijdrage van € 16 per maand, die onze sponsors trouw elke maand overmaken, kunnen deze meisjes naar school en een opleiding volgen. Ze wonen in het internaat van de school en krijgen daar een goede verzorging. Buiten de individuele sponsors zijn er ook twee scholen, die meisjes ondersteunen; het Maartenscollege in Maastricht en de Montessorischool in Maastricht.
Daarnaast zijn er veel mensen, die algemeen sponsor zijn en regelmatig een vrijblijvende donatie doen, waarvan broodnodige algemene voorzieningen betaald worden.
Minstens eens per jaar ontvangen de sponsors een briefje van "hun" sponsordochter, maar ook de meisjes zijn razend trots op en heel blij met post van hun "mummy and daddy". Regelmatig verschijnen er nieuwsbrieven voor alle sponsors over het reilen en zeilen van Seva Sangam in India en Nederland.Boekencontrole: iedereen werkt hier graag aan mee voor een zo transparant mogelijk project


Contacten en controle
Mieke en Hub Aussems gaan elke twee, drie jaar naar Tiruchirappalli om het project te bespreken, de problemen en noden te inventariseren en ter controle van de besteding van de donaties. Ook de overige bestuursleden, Ans, Piet en Rhea zijn al een of meerdere keren op bezoek geweest. Vaak staat er dan een uitstapje voor de kinderen op het programma.
Het laatste bestuursbezoek in februari 2015 was weer een intensief bezoek om allerlei zaken te bespreken en te controleren (zie hiervoor het verslag).
In de loop der jaren zijn ook diverse sponsors bij het Tiruchi Seva Sangam op bezoek geweest, wat meestal wederzijds een vreugdevolle happening was. Zoals bv. het bezoek van Riëtte recent in maart 2016, zie ook bij de bezoekverslagen.

Informatie
De stichting is schriftelijk, telefonisch en per e-mail te bereiken.
het secretariaatsadres is:
Zwaluwstraat 25
6325 AS Berg en Terblijt
telefoon: 043 6040805
E-mail: aussemsbeek@hotmail.com
Maar U kunt ook het informatieformulier op deze site gebruiken.

En als laatste het belangrijkste, het banknummer:
Bank: Rabobank.
IBAN: NL82 RABO 0136 7899 19
BIC: RABONL2U
t.n.v. Seva Sangam India
Berg en Terblijt