Samenwerkende organisaties


Wilde Ganzen Wilde Ganzen werkt, vanuit een oecumenische inspiratie, aan de verbetering van kansarmen in de wereld.
Sint Maartens College Het Sint Maartens College in Maastricht is een grote sponsor van het eerste uur en is erg betrokken bij de meisjes in India.
COS Limburg Centrum voor internationale samenwerking; een onafhankelijk provinciaal bureau voor mondiale actie, educatie en advies.
India Nu Een tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Landelijke India Werkgroep. Het is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat specifieke informatie geeft over India.

Andere links

TV Valkenburg Voor lokaal nieuws moet u hier zijn
BooGo Links ValkenburgPortaal voor alle mogelijke lokale links.
BenG projecten.Kleinschalig ontwikkelingsproject van twee Nederlanders in Zuid-India