SEVA SANGAM Nieuwsbrief, september 2009

Alweer een nieuw schooljaar.
Het schooljaar in India is al weer 2 maanden geleden begonnen. Rond deze tijd echter ontvangen we altijd pas de biodates van de nieuwe meisjes en alle laatste schoolgegevens, namenlijsten enz. Een aantal van u ontvangt nu de gegevens van een nieuw meisje. Meestal omdat uw vorig meisje haar middelbare schoolopleiding heeft voltooid. Helaas echter verlaten nog altijd wat meisjes voortijdig Seva Sangam. Dit gebeurt bijna altijd vanwege familieomstandigheden. Gelukkig blijven dit uitzonderingen en voltooien haast alle interne meisjes succesvol een middelbare schoolopleiding.

Achtergrond van meisjes.
Dit keer wat informatie over de achtergrond van enkele nieuwe meisjes, uit welke gezinnen komen ze zoal? Zeker ook boeiend voor onze algemene sponsors.
Algemeen: De meisjes uit de Nederlandse groep komen bijna altijd uit gebroken gezinnen. De moeder is weduwe of verlaten door haar man. Of de vader is alcoholist en levert geen bijdrage aan het gezins-inkomen.
Ik citeer de gegevens van M. Deepa, bijna 11 jaar oud:
"De vader heeft het gezin verlaten. De moeder maakt bloemenslingers. Het inkomen is zeer laag, niet voldoende voor onderhoud en scholing van dit meisje. Het plan was om dit meisje erop uit te sturen om als koelie dagwerk te gaan doen. Het bestuur van Seva Sangam heeft ingegrepen. Het is een heel bijdehand meisje, ze komt in aanmerking voor ons programma. Zij heeft nog een zusje, dat thuis woont en in de 5e klas zit en 2 jongere broertjes."
Door één gezinslid te helpen, kan een heel gezin een stapje hogerop komen.
De familie van R. Mohanavalli woont op straat!! De moeder hoedt koeien in de velden. Zij hebben hulp gevraagd bij Seva Sangam.
Zo'n verhaal heb ik zelf nog niet eerder in onze gegevens gelezen. Dit gebeurt dus nog steeds in India, ondanks toch wel vooruitgang in dit land.
Uit al deze gegevens blijkt dat ze onze hulp nog lang niet kunnen missen.

Nieuw toiletgebouw.
Door de uitbreiding van de grondoppervlakte van Seva Sangam komen er steeds meer meisjes intern. Maar ook de school blijft uitbreiden. In totaal zijn daar nu zo'n 3000 leerlingen. Door extra giften van ons heeft men weer een mooi nieuw toiletgebouw voor alle interne meisjes kunnen bouwen. Dit keer 2 verdiepingen, beneden toiletten en boven douches. En dit alles betegeld! Een beetje op verzoek van ons. Het is een soort proef, om uit te proberen of dit duurzamer en hygiënischer is dan ieder jaar weer een laagje oilpaint (soort olieverf) op de toiletmuren. Nu zijn er weer plannen om de erbarmelijke staat van de toiletten voor de 3000 dagscholieren aan te pakken. In elk geval is er een nieuw blok gepland en de bestaande gebouwen zullen ook wel verbeterd worden. Dit valt ook onder de verantwoordelijkheid van ons Indiaas bestuur.
Hiernaast een foto van het nieuwe toiletgebouw.

Vervolgopleidingen voor 12 meisjes
We zijn erg blij dat dit schooljaar het bestuur van Seva Sangam heeft besloten om met hulp van ons, weer jonge vrouwen verder te laten studeren. Ook dit is weer een extra verantwoording en veel extra werk voor ons Indiaas bestuur. 10 van de 12 meisjes, die verder studeren wonen (weer) thuis en moeten op afstand begeleid worden. Een grote zorg voor Seva Sangam. Maar we gaan er van uit, dat ze een goede selectie hebben gemaakt en meisjes met voldoende verantwoordelijkheidsgevoel hiervoor hebben uitgekozen. De selectie is niet alleen in de Nederlandse groep gemaakt, maar bij alle interne meisjes. Vanzelfsprekend bij die meisjes waarvan de familie niet in staat is zo'n "Higher College" te betalen. Hiervan verblijven nu dus nog 2 meisjes van de Nederlandse groep intern. Zij blijven gewoon bij de oudsten op de slaapzaal. Dit zal ook niet altijd gemakkelijk zijn.
We proberen hen te blijven volgen en houden u op de hoogte.

Onderzoek universiteit Utrecht.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we u al kort laten weten dat afgelopen maart een studente van de universiteit Utrecht onderzoek heeft gedaan naar 11 kleine hulpprojecten in Zuid-India, gesteund vanuit Nederland. Deze studente heeft een volle week gelogeerd bij Seva Sangam en heel veel interviews gedaan.
Mede door vooronderzoek met al deze organisaties hier in Nederland, komt dit onderzoek heel gedegen over. Ik citeer haarzelf kort hierover:
"Het onderzoek heeft redelijk aan mijn verwachtingen voldaan. Ik heb bijna iedereen die ik wilde spreken te spreken gekregen en iedereen was erg behulpzaam en bereid mijn vragen te beantwoorden. Aan de andere kant had ik soms het idee dat ik sociaal wenselijke antwoorden kreeg (vooral van kinderen/ jongeren).
Wat het zal opleveren: naast dat het voor jullie (denk ik) interessant moet zijn om te horen wat een buitenstaander ervan vindt, hoop ik ook dat jullie inspiratie kunnen opdoen van de andere organisaties. Daarnaast heeft 'de academische wereld' weer wat meer kennis over de zogenaamde particuliere initiatieven (jullie dus) en hun projecten, want er is nog niet heel veel bekend hierover. Andere onderzoekers kunnen weer verder bouwen op mijn scriptie.
Wat ik bij Seva Sangam erg goed vind is dat ze vanuit een Ghandian perspectief werken en niet vanuit een specifieke geloofsovertuiging (zoals andere organisaties wel doen). Daarnaast vind ik wel dat er vaker samengewerkt zou kunnen worden met andere scholen/weeshuizen. Door dingen integraler te regelen kan een veel grotere impact worden bereikt. Ook vind ik dat de meisjes misschien iets meer inspraak zouden kunnen hebben. Hoewel ze tegen mij zeiden dat ze allemaal heel gelukkig zijn in het hostel, hoorde ik in het women's working hostel dat veel meisjes niet helemaal gelukkig zijn (sociaal wenselijke antwoorden dus). Waar ze niet blij mee zijn is me niet duidelijk geworden, maar het zou misschien een idee zijn om de meisjes een mogelijk te geven om feedback te geven aan Seva Sangam (bijv. jaarlijkse evaluatie?)"

Niet echt nieuwe zaken voor ons, maar wel weer een aantal goede aandachtspunten. Zoals verbetering communicatie met de meisjes en dit met het bestuur bespreken.
(Maar dan komen we weer aan een groot probleem, de vergrijzing van ons bestuur in India en langzaam-aan ook hier bij ons.)
De scriptie wordt deze maand beoordeeld. Mogelijk kan ik later nog enkele belangrijke zaken hieruit aan u melden.

In december weer op bezoek.
Zoals het er nu uit ziet, zullen we Seva Sangam weer bezoeken begin december. Dan is het weer bijna 2 jaar geleden dat we er de laatste keer waren. Ondanks de uitgebreide verslagen van de vele bezoekers van afgelopen jaar, blijft bij ons de behoefte om zelf te gaan. Het waslijstje met vragen is al opgesteld. Hoe vaker we gaan, hoe meer we te vragen hebben. Maar vooral, hoe beter de communicatie. En dat komt iedereen ten goede. U kunt ons post meegeven, maar geen cadeautjes, dus alleen een brief of kaart. Dit vooral om teveel ongelijkheid tussen de meisjes te voorkomen. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. We willen ter plaatse weer iets doen voor alle interne meisjes en nemen dit keer daarom ook niets van hier mee. We vertrekken rond 26 nov. Samen met ons medebestuurslid Ans Vincken en haar man Hans. Vooraf zal er geen nieuwsbrief meer komen. Na dit bezoek willen we wel weer zo spoedig mogelijk een informatie avond voor u organiseren.

Namens ons hele bestuur,
vriendelijke groeten,
Mieke Aussems - van de Beek