SEVA SANGAM Nieuwsbrief, januari 2010

In deze nieuwsbrief de hoogtepunten van een waardevol bezoek dat Hub en Mieke Aussems (bestuursleden van onze Stichting), Ans ( bestuurslid) en Hans Vincken in december aan Seva Sangam hebben gebracht.

Moessonregens en sneeuw
Onze reis in december was een reis met tegenstellingen. Op alle mogelijk gebied. Tegenstellingen met het leven in India en hier, tegenstellingen tussen arm en rijk, maar ook het weer. We hebben hevige moessonregens meegemaakt op het schoolplein van Seva Sangam en bij thuiskomst lag er sneeuw op de luchthaven in Brussel. Het temperatuur-verschil was dan ook enorm, zo'n 40 °C !!
We merken ook goed dat al deze contrasten ons niet in de koude kleren gaan zitten .... we worden ook een dagje ouder. Ondanks dit alles kijken we weer met een heel goed gevoel terug op ons uitgebreide bezoek aan Seva Sangam.

Post uit Nederland beantwoorden
Traditiegetrouw nemen we post van onze sponsors mee voor hun meisje. We hebben deze meisjes gevraagd om een extra bedankbriefje te maken en aan ons mee te geven. We hebben nu met eigen ogen kunnen zien, hoe moeilijk het is om een simpel engels briefje te schrijven.
Eerst wordt een kladbriefje gemaakt in het Tamil, hun moedertaal. Dan in klad een Engelse versie en dan in het net. Voor een aantal van jullie heb ik de kladbriefjes bijgevoegd in het Tamil. Dit vond de leiding daar maar gek, dat kunnen jullie toch niet lezen, werd gezegd. Maar juist vanwege het grote verschil, een totaal andere schrift, vinden wij dit toch waardevol om jullie te laten zien. We zullen op onze website zo'n Tamilbriefje plaatsen, zodat iedereen dit kan zien.
Verder ontvangen de meesten van u ook het traditionele Kerst/Nieuwjaarsbriefje. Ze zien er prachtig uit, de meisjes doen hier echt hun best op. En in hun slaapzalen geen tafels en stoelen, alles gebeurt zittend op de grond.

Praten met de meisjes met tolk
We hebben een aantal keren in kleine groepjes gesprekjes gehad met ook jongere kinderen. Daarvoor hadden we dit keer 2 oudere meisjes als tolk tot onze beschikking, Betzial Freedahl en Baby. Dit laatste meisje kennen we al vele jaren. Ze is nu bezig met haar laatste jaar van haar "Higher Study". Het was heel fijn om deze 2 meisjes bijdehand te hebben. Hierdoor kon er toch beter gecommuniceerd worden. We hebben via hen ook vragen laten stellen aan ons. Deepika vroeg bv. waarom zijn jullie wit en wij bruin .... Tja.. Of: Hebben jullie ook een volkslied? Dragen ze in Nederland ook schooluniformen en is er ook een schoolcompetitie met prijzen? Ook het zien van sneeuw en ijsfoto's van onze kleinkinderen riepen heel wat vragen op. Kan dat zomaar met een "bloot" gezicht in de sneeuw?
Natuurlijk vroegen wij aan velen naar hun toekomstplannen. Ze zijn heel ambitieus. Dokter, leraar, ingenieur, verpleegster. Vaak te hoog gegrepen, maar het is fijn om te horen dat ze hun dromen hebben. Ze moeten keihard werken om een bepaald niveau te halen om verder te kunnen en dat beseffen ze heel goed. Herkansing is er niet bij!

Huisbezoekjes en bekendheid Nederland
Ook dit keer hebben we 4 huisbezoekjes afgelegd. Dit is altijd zeer de moeite waard, maar ook zeer vermoeiend. De meeste interne meisjes hebben hun thuisadres niet om de hoek, dus dat was weer heel wat uren hobbelen in een klein busje, met een aantal bestuursleden, de 4 meisjes en wij met ons vieren dit keer. De vraag kwam weer, hoe komen mensen in een afgelegen dorpje nu in contact met Seva Sangam. Het antwoord van Mrs. Saraswathi: de meesten weten niet waar U.S. Frankrijk, Italië of Duitsland ligt, maar van Nederland hebben ze allemaal gehoord. We zijn "beroemd", kun je wel zeggen. Het spreekt zich rond in de stad Trichy, dat er nogal wat meisjes vanuit Nederland gesponsord worden bij Seva Sangam. En dit in een stad met meer dan 1 miljoen inwoners. Dus er is altijd een wachtlijst voor ons project (maar helaas geen ruimte meer). We bezochten een oma in een schamel hutje en het 2e huisje zag er al niet beter uit. De laatste 2 huisjes zagen er wel ietsje beter uit, maar dan nog.
Daar woonde o.a. de vader (weduwnaar) van Dhavasimani, een meisje van 16, die echter abnormaal klein is. Haar studieresultaten zijn heel erg goed. 's Morgens staat de vader op de bus te wachten om werk als dagloner te krijgen. Soms lukt dat en soms niet, dus die dag geen inkomen. Een jonger zusje woont thuis, gaat ook naar school maar moet ook het huishouden verzorgen. Maar doordat één kind bij Seva Sangam verblijft, wordt het hele gezin als het ware opgetild en verbetert hun situatie.
Wij vonden de woonomgevingen allemaal nog steeds zeer erbarmelijk, maar zagen wel heel veel kinderen uit school komen.
Dat is het grote verschil met zo'n 20 jaar geleden. Nu gaan ook alle kinderen in de rurale gebieden naar school. En de gezondheidszorg is gratis. De volgende generatie gaat het beter krijgen. Dit is de stellige overtuiging van Mrs. Amsaveni, een nieuw bestuurslid van Seva Sangam.

Vergaderingen met het Indiase bestuur.
We zijn ruim een week in Trichy verbleven. Iedere dag hadden we wel programma-onderdelen in Seva Sangam. Zeer belangrijk waren natuurlijk enkele officiële vergaderingen met het bestuur aldaar. Enkele punten hieruit.
Het is zeer hoopvol dat er enkele jongere dames het bestuur zijn komen versterken, o.a. 2 dochters van oudere bestuursleden en enkele gepensioneerde leraressen ( van nog geen 60). Zij spreken ook zeer goed engels en vooral Mrs. Amsaveni heeft ons erg geholpen met tolken en tussendoor heel veel zaken toegelicht.
We hebben ook weer uitgebreid de financiën besproken en verantwoording gevraagd over de extra bedragen die ze in de laatste 2 jaar hebben ontvangen. Plannen om de Engelse sectie van basisschool uit te breiden, zijn er nog steeds (nursery heet dat daar). Hiervoor is nog geld van ons gereserveerd van de jubileumactie, maar de bouwvergunning is er nog steeds niet. (komt wel binnenkort). Dit betekent dat de geplande bouwkosten nu veel en veel hoger uitkomen. Men heeft hier totaal nog zo'n 10.000 euro extra voor nodig. Mogelijk kunnen wij dit met extra giften opvangen, dit is nog niet zeker. De overheid financiert engels onderwijs niet extra, maar ons Indiaas bestuur en wij ook, weten hoe belangrijk engels onderwijs al vanaf de basisschool is. Het is en blijft de verbindende taal, ook in India zelf tussen de verschillende staten.
Er staat weer een prachtig nieuw toiletgebouw, 2 verdiepingen, beneden wc's en boven douches, alles betegeld. Aangezien er momenteel 700 meisjes intern verblijven is deze uitbreiding bittere noodzaak. Verdere onderwerpen van deze meetings komen apart ter sprake.

De housemothers ( verzorgsters)
Er zijn ook weer enkele nieuwe verzorgsters aangesteld, logisch met een uitbreiding naar 700 meisjes.
Gemiddeld heeft een verzorgster 55 meisjes onder haar hoede. Een grote verantwoording vinden wij. Al deze vrouwen zijn intern en als de meisjes naar school gaan, doen zij andere taken zoals, helpen in de nursery, in het kantoortje, in de drukkerij en tijdens de lunches natuurlijk. Het is niet gemakkelijk om goed personeel te krijgen. De vrouwen moeten intern blijven, dus vallen vrouwen met man en kinderen al af. Vaak zijn het alleenstaande vrouwen, weduwe of gescheiden, soms met kind(eren) die dan ook in Seva Sangam verblijven. Momenteel is er ook een heel jong meisje van 20, die er niet ouder uit ziet dan onze oudste meisjes. Maar ze heeft gezag. De salarissen zijn ook niet al te hoog, maar de voorzieningen zijn goed. Kost en inwoning, gezondheidszorg, sociale contacten. Oudere vrouwen kunnen vaak tot hun dood bij Seva Sangam verblijven. Er is een "supervisor", Viyi, die niet intern verblijft. Maar ze maakt lange dagen! Ze is er nu al 3 jaar en ze doet het heel goed.
We hebben dit keer veel tijd besteed aan praten met deze vrouwen. Zij zijn een essentiële schakel voor onze meisjes. We blijven er dan ook op hameren om goed gekwalificeerde vrouwen aan te nemen, die onze meisjes goed kunnen ondersteunen.

Hogere opleidingen en resultaten
Momenteel kunnen 13 oudere meisjes een vervolgopleiding volgen op onze kosten. Een soort HBO voor 2 of 3 jaar. 2 van deze meisjes wonen nog intern bij Seva Sangam. Zij hebben ook enorm geholpen met tolken. De anderen wonen weer thuis, maar de meeste van hen zijn kennis met ons komen maken en ze hebben verteld over hun studie en hun toekomstverwachtingen. Afgelopen zomer hebben 2 andere meisjes hun opleiding afgemaakt en een goede baan gekregen. Papathi, een van deze meisjes was Seva Sangam zo dankbaar, dat zij 1000 Rs. van haar eerste salaris aan Seva Sangam heeft geschonken. Fantastisch om dit te horen.
Dankzij een toezegging van 3 jaar van de SOL in Lingerwaard, kunnen komend studiejaar weer zo'n 7 meisjes aan een vervolgopleiding beginnen. Waarschijnlijk blijven deze meisjes wel intern. Ons bestuur kan hen dan veel beter controleren, hun verantwoordelijkheidsgevoel blijft groot.

Disco en cadeaus
We hadden besloten geen geschenkjes mee te nemen voor de Nederlands groep, vooral ook om het onderscheid met de andere interne meisjes zo klein mogelijk te houden. We hadden alleen wat springtouwen en wat springelastieken voor gezamenlijk gebruik meegenomen (zie de foto). Dit zijn we op een rustig momentje met een klein groepje gaan uitproberen. Samen met een boekje en wat informatie van internet ( in het engels) konden we de meisjes uitleggen wat de bedoeling is. Wie weet worden die springelastieken daar ook wel een rage. Het leuke is dat dit heel simpele dingen zijn, waar je toch veel plezier van kunt hebben.
Voor alle 700 interne meisjes hebben we weer een disco avond georganiseerd. Voor ons een uitputtings-slag, maar voor alle meisjes en verzorgsters dolle pret. Samen met een lekkere samosa (snack), stukje taart en een flesje drinken, een feest voor hen. Enkele meisjes moesten dit 's nachts met buikpijn bekopen. Ze zijn werkelijk niets extra's gewend!!

Onze sponsorbijdrage en de toekomst
Het is logisch dat we tijdens onze bezoeken regelmatig over de toekomst praten. Hoe afhankelijk is Seva Sangam b.v. van Nederland? Een verheugend feit is, dat er steeds meer Indiase sponsors komen. Momenteel worden zo'n 90 meisjes door Indiase sponsors onderhouden. Dus wordt men ietsje minder afhankelijk van ons. Dit komt ook door de naamsbekendheid van dit Nederlands project in Trichy. Gelukkig zijn er steeds meer Indiërs, die het wat beter gaat, die ook een steentje willen bijdragen aan de armsten in hun land. Het is wel zo, dat deze inkomsten minder vast zijn, vaak maar toezeggingen voor een jaar. Wij krijgen een compliment voor onze prompte betalingen elk half jaar en nu ook voor de toezegging om in elk geval de komende 2 jaren garanties voor de 110 meisjes te blijven geven. Ondanks dat we een lichte terugval in het aantal sponsors hebben, hebben we dit kunnen toezeggen.
In India is echter de crisis ook goed merkbaar geworden en dat heeft zich vooral vertaald in de voedselprijzen. Die zijn het laatste jaar dramatisch hoog gestegen, door enerzijds droogte en anderzijds overstromingen in de regio in de laatste maanden. Men verwacht echter niet dat die prijzen weer zullen dalen.
Voedselprijzen zijn vanzelfsprekend een enorme kostenpost voor Seva Sangam.
Daarom stellen wij voor om de sponsorbijdrage te verhogen van € 15 naar € 16 per maand.
Natuurlijk willen we dit niemand verplichten, maar het zou fijn zijn als ons totale budget structureel toch wat hoger wordt.

Datum voor weer een informatie avond
Dit keer willen we niet al te lang wachten om u wat meer te vertellen over Seva Sangam en ook nieuwe foto's en film te laten zien.
We zullen dit op zondag 28 maart 2010 gaan doen en beginnen tegen 15.00 uur 's middags. We zullen zeker weer voor een Indiase maaltijd zorgen, tegen kostprijs. Dit hoort al echt bij onze traditie.
Tijdens deze avond wil ons bestuurslid Ans een Indiaas kookboekje presenteren met recepten, achtergrond en foto's van bestuursleden, verzorgsters en keuken-personeel van Seva Sangam.

Website nieuws
Vanzelfsprekend wordt onze website binnenkort ook weer aangepast, natuurlijk ook weer met heel veel extra foto's van onze laatste reis. Recent is ook het mooie verslag van Landry en Tirtza geplaatst, 2 jonge mensen die in oktober ook op bezoek zijn geweest bij Seva Sangam. Ze voelden zich koninklijk onthaald en waren zeer onder de indruk van ons project.

Nogmaals wat hoogtepunten:

 • Het dankwoord van het Indiase bestuur naar ons (en dus naar u) toe, voor al 30 jaar structurele steun. Als een meisje bij Seva Sangam in de Nederlands groep wordt opgenomen, weet ze dat ze haar opleiding altijd kan afmaken, dankzij onze lange termijnhulp.
 • De vele persoonlijke gesprekken dit keer met meisjes, verzorgsters en ook de (nieuwe) bestuursleden.
 • Uitbreiding van het "Higher Education project)
 • Steeds meer Indiase sponsors.
 • Het gaat ook beter in India algemeen. Zeer belangrijk is vooral verbetering en uitbreiding van onderwijs en gratis gezondheidszorg.

  Maar ze kunnen u en ons nog lang niet missen.

  Onze beste wensen voor 2010
  Bestuur Seva Sangam Nederland