SEVA SANGAM Nieuwsbrief, september 2011

Een nieuw schooljaar, dus ook weer wat nieuwe meisjes.

Een rustige zomertijd
Dit keer zijn er niet zo'n spectaculaire nieuwtjes te vertellen.
Misschien is dat wel de kracht van ons project.
Alles loopt goed en er zijn geen hevige schommelingen.
Natuurlijk is er altijd wel verloop bij de sponsors. Onlangs is een trouwe oudere sponsor overleden. Spontaan besloot zijn dochter het sponsorschap over te nemen, geweldig weer.
Ook hebben we weer mooie extra giften ontvangen van sponsors ter gelegenheid van een 60e en van een 70e verjaardag. Zij hadden geld voor Seva Sangam gevraagd i.p.v. cadeautjes.
Zo blijft ons project stabiel en continu, een enorme zekerheid voor onze meisjes in India.

Een nieuw schooljaar
Een aantal van u hebben weer een nieuw meisje gekregen. De gegevens zijn dan bij deze brief gevoegd.
Dit jaar hebben er een record aantal meisjes de middelbare school afgemaakt en dat betekent, dat zij Seva Sangam dan gaan verlaten. Sommigen hebben hier zelfs 12 jaar van hun jonge leven doorgebracht. Dit maakt ons natuurlijk weer nieuwsgierig hoe het verder gaat met deze meisjes. En daarom hebben we van enkele meisjes details gevraagd.

Hoe gaat het verder met de schoolverlaters?
Van 2 meisjes kregen we een bedankbrief voor hun sponsorfamilie en ook wat extra informatie over hun leven en toekomstplannen.
Het meisje J. Umaheswari is de dochter van een kokkin van Seva Sangam. Deze moeder verblijft intern in Seva Sangam en heeft geen eigen woning. Haar dochter is enkele weken nadat ze haar diploma van de middelbare school heeft gehaald getrouwd! Dus heel jong. En wat een overgang van het beschermde vrouwen/meisjesleven in Seva Sangam intern, naar een huwelijk. Dat zal niet meevallen voor haar.
Zij schrijft echter dat ze nog aan een computeropleiding is begonnen en ze hoopt daarna een baan te vinden om het familie-inkomen te vergroten. Het tweede meisje, dat ook 11 jaar intern is geweest en door ons gesponsord, schrijft dat ze aan een verpleegstersopleiding is begonnen. Dat klinkt goed.
Beiden bedanken natuurlijk voor de vele jaren van ondersteuning door ons.
Het blijft jammer, dat we niet alle meisjes kunnen blijven volgen, dit is onmogelijk.
Maar als we zelf details vragen over een meisje aan ons Indiaas bestuur, dan komt er altijd spoedig een antwoord.

Wat meer info over de nieuwe meisjes
Als je de gegevens inkijkt van de nieuwelingen valt op dat velen uit gebroken gezinnen komen helaas. Dan is het haast altijd, dat de vader het gezin heeft verlaten. En de voorzieningen zijn niet zoals in Nederland. Het is dan fantastisch dat zulke meisjes bij Seva Sangam terecht kunnen. De Indiase staat zorgt wel voor weeskinderen, maar niet voor halfwezen. Een van deze meisjes is Sivasri, zij is 5 jaar oud en haar vader heeft het gezin verlaten. Nu werkt de moeder als verzorgster bij Seva Sangam en is dus ook intern.
De meisjes komen niet allemaal uit eenoudergezinnen. Maar vaak is het gezinsinkomen erbarmelijk laag. Het komt voor dat de vader invalide is door een bedrijfsongeval. Maar veel vaker zijn beide ouders dagloners in de rijstvelden of katoenvelden. Dit is altijd seizoenswerk, dus weinig en onregelmatig inkomen. Ze wonen dan in hutten in de aangrenzende dorpen rondom de stad Trichy. Dit is de stad waar ons kindertehuis Seva Sangam ligt. De afstand is dan te groot om met de bus naar de dagschool van Seva Sangam te komen. Van een volgend meisje werken beide ouders als dagloner in een steengroeve in de buurt.
Verder zijn er nogal wat meisjes van 14 jaar en ouder nieuw bij Seva Sangam. Deze komen uit dorpen in de omgeving, waar de school ophoudt met 14 jaar. Zij kunnen nu toch hun middelbaar diploma halen dankzij onze hulp. Het betekent wel dat deze meisjes in verhouding maar kort in ons programma blijven. Maar wel met goede toekomstperspectieven.
Een leuk nieuwtje is ook dat er een tweeling bij de nieuwe meisjes is, ze heten Pechiammal en Eswari en zijn 10 jaar oud. Het is niet gebruikelijk om 2 meisjes uit een gezin gelijktijdig intern op te nemen bij Seva Sangam. Maar hiervoor is een uitzondering gemaakt. Het is fijn dat wij deze 2 meisjes ook bij één sponsor hebben kunnen onderbrengen, namelijk bij een kerkelijke organisatie, die 2 meisjes sponsort. Toevallig hadden hun 2 gesponsorde meisjes dit jaar hun opleiding af en zij zijn nu vervangen door deze tweeling.
Veel van dit soort berichten hebben we al in eerdere nieuwsbrieven vermeld. Maar ook omdat er regelmatig nieuwe sponsors bijkomen, blijft het belangrijk om hier over te schrijven. Dit is ook wat u steeds aan ons vraagt. Wat zijn dat voor meisjes, wat is hun achtergrond enz? Er verbetert veel in India, maar de kloof tussen arm en rijk wordt zeker niet kleiner.

Over de vervolgstudies
Momenteel volgen zo'n 18 meisjes een "higher Study" op kosten van Seva Sangam Nederland. Dit is een enorme verantwoordelijkheid voor ons Indiaas bestuur. Zij hebben dan ook aangegeven om dit nieuwe schooljaar geen nieuwe groep te selecteren. De werkdruk om dit te begeleiden is te hoog.
Volgend jaar komt zal een groot gedeelte van deze studentes hun studie afronden. We hopen dat dan weer een nieuwe groep kan starten. Het is jammer dat een meisje, Freedah, die intern was bij Seva Sangam, wegens gezondheidsredenen weggegaan is bij Seva Sangam. Gelukkig kan ze van thuis uit, haar laatste studiejaar afmaken. Dit meisje heeft heel veel voor ons betekend tijdens ons laatste bezoek. Ze was een heel goede tolk heel behulpzaam. We hopen wat contact met haar te blijven houden.
Veel van de studentes kunnen op "hun College" nu af en toe internetten. Heel voorzichtig krijgen we met wat oudere meisjes dan ook wat meer en regelmatig contact.
Het skypen (videobellen) heeft deze zomer een beetje op een laag pitje gestaan. Er zijn toch vaak stroomonderbrekingen of andere storingen. Dan kan een skype afspraak weer eens niet doorgaan. Gelukkig blijft het e-mailcontact heel goed en vlot.

En wat gebeurt er hier in Nederland?
Op dit moment heeft geen van onze bestuursleden plannen om binnen korte tijd weer naar India te gaan. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Zoals u weet zijn wij een stichting binnen de Gemeente Valkenburg a/d Geul. En daar gebeurt momenteel heel veel op Mondiaal gebied. Zo'n 10 groepen zijn actief met projecten in de Derde Wereld, of met Fair Trade. Dankzij een enthousiaste werkgroep en ook met medewerking van de Gemeente Valkenburg zijn we nu druk bezig om een Millennium Gemeente te worden én een Fairtrade Gemeente. Het doel is om nog meer de aandacht binnen onze Gemeente op de problemen van de Derde Wereld en de Eerlijke Handel te vestigen. De respons is al heel aardig en ook onze stichting werkt hieraan mee.
Seva Sangam zet zich vooral in voor het derde Millenniumdoel: alle kinderen in 2015 naar school en natuurlijk de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Dat betekent nu, hier flink aan de weg timmeren. Met alle groepen samen, werken we b.v. binnenkort mee aan een grote manifestatie in het Stella Maris College hier in Valkenburg. Een mooie gelegenheid om ook jongeren meer bij de Derde Wereld te betrekken.
Als u meer over dit onderwerp wilt weten of hier misschien aan wilt meewerken, dan horen we dit graag van u.
We houden u verder op de hoogte.

Namens ons hele bestuur,
Mieke Aussems