SEVA SANGAM Nieuwsbrief, januari 2012


Wij wensen al onze sponsors een Gelukkig en Gezond 2012.
Een mooi moment ook om u weer te bedanken voor uw ondersteuning van ons project. Dit ook namens alle kinderen in India en van alle bestuursleden hier en in India.

Weer naar India
In onze laatste Nieuwsbrief meldden we nog, dat we voorlopig geen plannen hadden voor een bezoek aan Seva Sangam. Maar zo'n voornemen kan snel veranderen en dat is ook gebeurd.
Op 22 januari vertrekken de bestuursleden Mieke Aussems en haar zus Ans Vincken voor een bezoek aan Seva Sangam. De reis zal ruim 2 weken duren en er bestaat ook het plan om dit keer ook een ander project te gaan bezoeken. Het voornaamste doel hiervoor is, dat we van elkaar kunnen leren en we hopen dat dit ook zal gebeuren. Er is veel uitwisseling met aanverwante projecten. Daarover schreven we de vorige keer ook al. Dit gebeurt voornamelijk op lokaal niveau, plaatselijk, maar ook elders in ons land. Echter andere organisaties ter plaatse bezoeken, gebeurt minder.
De voornaamste reden is tijdsgebrek en ook wel de infrastructuur in India.

Kerstpost
Zoals de meesten van u zien, is bij deze brief de jaarlijkse Kerstbrief van uw sponsorkind gevoegd.
We weten uit eigen ervaring ter plekke, hoe moeilijk het is, vooral voor de jongste meisjes, om een Engels briefje te schrijven. Wij hopen dat u hun gezwoeg weet te waarderen.
Bijna alle meisjes vragen in hun brief om post van u en vooral heel graag een foto van u. Omdat wij 22 januari zelf er naar toe gaan, kunt u nog post aan ons meegeven. Vanzelfsprekend mag u ook zelf naar India schrijven. Als u het adres niet meer heeft, laat ons dat dan even weten. Veel briefjes zijn ook met stickers versierd. Wellicht ontvangen vanuit Nederland?

Wat staat er verder zoal in deze briefjes?
Velen schrijven, dat ze heel blij zijn, dat het regenseizoen is aangebroken. Dit kunnen wij ons haast niet voorstellen, maar de temperatuur is dan een stuk aangenamer dan in de zomer (dan is het soms wel meer dan 40 graden). Ze vertellen ook natuurlijk weer over hun toekomstplannen en hun hobby's. Verder wordt er gereageerd op ontvangen post uit Nederland, al is dat helaas soms heel summier. Maar we weten hoe blij ze zijn om post te ontvangen. Die wordt gekoesterd.

Bestuurswisseling in India
Zoals u wellicht weet, bestaat het Indiase bestuur ook alleen maar uit vrijwilligers, alleen dames. Er is een dagelijks bestuur van zo'n 5 personen, die zeker 3 volle dagen per week aan het werk zijn in het kantoortje van Seva Sangam. Elke 3 jaar zijn er bestuursverkiezingen en dan kiezen zo'n 120 leden een nieuw dagelijks bestuur. Dit keer met verrassende resultaten. Mrs. Raji en Mrs. Nalanda zijn niet herkozen. Voor henzelf en ook voor ons een verrassing. Alles is heel democratisch gebeurd, we hebben een uitgebreide rapportage gekregen. Toch is dit natuurlijk een onderwerp om goed te gaan bespreken in India.
We hebben via skype al kennis gemaakt met de nieuwe vicevoorzitter, Mrs. Lakshmi, een aardige dame, die ook goed Engels spreekt. Zij en Mrs. Vijayalakshmi hebben het skypen met ons overgenomen van Raji en dat loopt, na de beginnerperikelen goed. Mrs. Lakshmi heeft met haar man een internationaal bedrijf gehad en zijn nu beiden met vervroegd pensioen. Haar man doet nu "Social Work" in een ziekenhuis. Via Skype hebben we ook met hem kennis gemaakt en ook hun huis bewonderd. Het blijft bijzonder dat dit nu allemaal mogelijk is. En het is ook geweldig, om te horen, dat ook in India zelf, zich steeds meer mensen zich bekommeren om hun kansarmere landgenoten.

Skypen met Seva Sangam
Dit gaat gelukkig steeds beter. Het bestuur in India heeft zich alle moeite getroost om te zorgen dat technisch alles beter loopt. Een snellere verbinding en een nieuw modem hebben de beelden en geluid enorm verbeterd. Daar zijn we heel blij mee.
De vergaderstructuur begint ook redelijk te lopen. Maximaal 2 personen achter het beeldscherm en rustig de tijd nemen voor een gesprek.
Vooraf sturen we dan een "agenda" via email en laten ook belangrijke zaken bevestigen via email. Het levert zeker geen tijdswinst op, maar draagt wel bij aan een beter communicatie.
Kort voor de Kerst kwamen er zo'n 15 meisjes even om de beurt voor de camera om ons "Happy New Year" te wensen. Dat was weer wat veel van het goede, omdat er dan geen echte gesprekken kunnen ontstaan.
Het is ook heel leuk, dat zij eens even in onze kamer kunnen rondkijken en b.v. onze kerstboom konden bewonderen... Oh. How beautiful... "En wie had die boom dan wel zo mooi versierd?" was de vraag.

Kijken naar de toekomst
Er is een lichte terugloop van sponsors. Maar de mooie extra giften van 2011 maken weer veel goed. Een sponsor, die 80 werd, vroeg geld voor Seva Sangam i.p.v. cadeaus. Dat leverde € 1080 op! Maar ook vele andere extra giften, vaak ter gelegenheid van een feest leverden samen een mooi bedrag op.
We noemen verder alleen een mooie extra gift van € 1000 van het Sint Maartenscollege in Maastricht. Zij zijn met stip onze belangrijkste sponsor en dat al min of meer vanaf het begin, zo'n 30 jaar geleden.
Er zijn door het Indiase bestuur al enkele doelen voorgesteld om dit geld aan te besteden. Dit gaan we dus over enkele weken verder bespreken. Een voorbeeld: vervolgstudies van een nieuwe groep studentes bekostigen. Ook hopen we dat er eindelijk extra leerkrachten worden ingehuurd om Engelse spreekvaardigheid na schooltijd te kunnen geven en ook de zwakkere meisjes huiswerkbegeleiding kunnen bieden.
Uit dit verhaal kunt u opmaken dat we wel nieuwe sponsors kunnen gebruiken, om in elk geval op hetzelfde niveau te blijven. We willen de komende jaren graag aan onze verplichtingen blijven voldoen.

We hopen u verder uitgebreid te kunnen bijpraten op onze volgende informatiemiddag of avond ergens in het voorjaar. Meer info zo spoedig mogelijk.

Namens alle bestuursleden,
Mieke Aussems