SEVA SANGAM Nieuwsbrief, april 2012

Wij kijken weer terug op een succesvol bezoek aan India

Ons bezoek aan Seva Sangam in januari jl. is weer succesvol verlopen. Dit keer gingen alleen de 2 zussen op bezoek: Ans Vincken en ondergetekende, Mieke Aussems, beiden bestuurslid van Seva Sangam Nederland. Zonder hun mannen, dat was een beetje ex-tra spannend. Maar alles is prima verlopen en in Zuid India kun je als vrouw ook heel goed alleen rondreizen. We maakten zelfs een taxirit midden in de nacht van enkele uurtjes.

De kleineren vinden een bezoek uit Nederland wel spannend.

Het was weer een vreugdevolle ontmoeting met bestuur en meisjes.
We hebben weer heel wat uren doorgebracht in de 4 slaapruimtes van de Nederlands gesponsorde meisjes. Veel vertellen, veel vragen en uitleggen en genieten van hun dansjes en liedjes. We hadden weer voor velen post meegebracht. Dit zijn ook mooie aanknopingspunten voor gesprekjes. Vaak konden we iets vertellen over hun sponsorfamilie en door deze briefjes kwamen zij ook met leuke vragen. Zoals de vraag: "Wat is een saxofoon?" Gelukkig konden we dat op een foto laten zien. De oudere meisjes hielpen de kleintjes met antwoordbriefjes. Die konden we al meenemen bij ons afscheid.
Algemeen: Ook in India worden de meisjes mondiger. Het is zelfs gebeurd, dat een hostel meisje (onze internen) met hulp van een dagscholier, van het terrein afsluipt, om even van de vrijheid te proeven. Dit wordt natuurlijk absoluut niet getolereerd, men is bijzonder streng. Maar ja, houd maar eens zo'n 500 interne meisjes in bedwang.

De nieuwe Nursery
Dit is een nieuw gebouw, voor een groot gedeelte bekostigd door het Nederlandse bedrijf DGB. Men is hier bijzonder trots op en het logo dGB is prominent op dit gebouw geschilderd. Deze nursery is eigenlijk een Engelstalige kleuter- en basisschool met veel lessen en boeken in het Engels. Al is dit nog bijzonder schools en heel veel opdreunen. Er zitten ook nog steeds gemiddeld zo'n 50 kinderen in een klas. We hoorden echter ook, dat er een nieuw lesprogramma is ontwikkeld door de regering. Zo moeten de basisschool leerlingen nu ook veel in groepjes samen aan een project werken. Dit gebeurt dan weer zittend op de grond, hun meubilair eigent zich hier niet voor. In de basisschool is nu ook al één computer waar ze 2 keer per week iets mee doen, maar ook dat gebeurt heel schools. Voornamelijk uitleg over Word, Excel, PowerPoint enz. We hebben ter plekke wat speelsere en toch leerzame Dvd's aangeschaft op onze kosten. Dit is vooral heel belangrijk voor de Engelse taalontwikkeling. Hier zitten bv. ook Engels gesproken verhaaltjes bij. Het nieuwe bestuurslid Mrs. Hema, die dit begeleidt, schreef ons al enthousiast, dat deze dvd's een succes zijn. Nu zit nog een hele klas samen naar te kijken. Dit gaat ook veranderen, er wordt een stuk van een klaslokaal afgescheiden, zodat daar met kleine groepjes achter de computer gewerkt kan worden.

Samen met het Indiaas bestuur tijdens Republic Day.

Het nieuwe bestuur in India
We hebben kennis gemaakt met 3 nieuwe bestuursleden: mrs. Lakshmi, nieuw lid van het dagelijkse bestuur, en 2 nieuwe ondersteunende bestuursleden, mrs. Dhanam en mrs. Hema. Deze laatste 2 doen heel veel ondersteunende taken en zijn ook zo'n 3 á 4 keer per week aanwezig, om hand- en spandiensten te verrichten.
Via skype hadden we al vernomen van de nieuwe bestuurssamenstelling. Van de 5 leden van het dagelijkse bestuur zijn er nu 2 nieuw. Dit zijn: mrs. Vijayalakshmi, die we al eerder ontmoet hadden en mrs. Lakshmi. Zij hebben nu het beheer over de computer en de mail en skype contacten met ons, dat verloopt goed, zie ook verderop. We zijn heel blij met deze 2 actieve en nieuwe bestuursleden. Ze besteden heel veel tijd aan Seva Sangam en vooral mrs. Lakshmi heeft heel veel goede en nieuwe contacten in de stad Trichy. Dit is heel belangrijk voor Seva Sangam. We hebben een goede uitleg gekregen, waarom 2 dames niet zijn herkozen in het dagelijkse bestuur. Zij blijven echter gewoon lid van de hele club van zo'n 110 (dames) leden die één keer per jaar bij elkaar komen en zo ook hun inbreng hebben. Hiervan zijn er ook nog zo'n 15 dames die een keer in de 2 maanden bij elkaar komen en hun zeggenschap moeten geven over belangrijke onderwerpen. Een voorbeeld hiervan is de recente behoorlijke salarisverhoging van alle ondersteunend personeel, alle verzorgsters, keuken-personeel, poetshulpen, bewakers enz. Deze 15 dames hebben hier een dag lang over vergaderd en hier hun goedkeuring aan verleend. De salarissen liepen niet meer in de pas met de omgeving. Gevolg is dat men meer moeite had om goed personeel te vinden. Dat gaat nu mogelijk beter lukken. Wij hebben hun begroting ook gezien. Deze verhoging is echt verantwoord en het zal de kwaliteit van het personeel aanzienlijk verbeteren, verwachten we.

Over de verzorgsters
Deze verblijven 24 uur bij Seva Sangam. Natuurlijk een moeilijk beroep voor jonge vrouwen met een gezin. Dus zijn dit vaak in de steek gelaten vrouwen, maar ook bv. een jonge weduwe, K. Dhanalakshmi. Zij verloor haar man al heel jong aan kanker. Ze is zelf een oud leerlinge van Seva Sangam en verbleef daar in het hostel. Samen met haar 2 kinderen heeft zij nu in Seva Sangam weer een beetje thuis en ook een baan. Er is ook een verzorgster M. Alamelu, die nog studeert. Zij is een studente van 27 jaar, die overdag zelf naar College gaat en de rest van de dag en de weekenden voor een groep meisjes verantwoordelijk is. Een van de andere verzorgsters M. Ramji, ook een alleenstaande moeder, volgt overdag nog gewoon lessen in de middelbare school, heel speciaal. Zij heeft voor haar huwelijk als verpleegster gewerkt en is daarom nu ook de steun en toeverlaat voor alle kinderen met pijntjes, griepjes en kleine ongelukjes. Zij kan goed bepalen of er naar een dokter gegaan moet worden, maar kan ook goed eerste hulp verlenen.

De "Higher Study" studentes
Dit keer hebben we heel veel gesprekken gevoerd met meisjes die een vervolgopleiding volgen. Helaas spreken die nu vaak nog steeds niet goed Engels, gelukkig echter enkelen wel. Zoals Baby, een studente die dit jaar haar 5e jaar College afmaakt, de laatste 2 jaar heeft ze zelf geregeld. Ze werkt en studeert en haalt heel veel prijzen. Ze is nu ook mentor van diverse jonge studentes, een succesverhaal. Er kwamen ook 2 studentes samen met hun moeder. Die waren tot tranen toe geroerd, om hun dankbaarheid uit te spreken naar ons toe voor de hulp aan hun dochters. Voor ons was dit haast gênant. Maar we merken daardoor wel heel goed, hoe belangrijk zo'n stuk vervolgopleiding is. We spraken ook Sharmula die 2 jaar geleden de middelbare school af heeft gemaakt (ze was ook intern in het Ned. programma). Zij studeert nu voor teacher in een stadje verderop. Haar familie heeft dit gelukkig zelf kunnen regelen, zij komt er wel.
Gelukkig komt er steeds meer steun, ook van Indiase sponsors. Vaak willen ze alleen voor een meisje een vervolgopleiding betalen, zonder zich vast te verbinden. Alles is meegenomen, maar men is toch wel heel blij met onze lange termijnhulp en toezeggingen.

Het gezin van Maheswari, ze hebben de mogelijkheden die ze kregen aangeboden met beide handen aangegrepen.

Huisbezoekjes
We bezochten het meisje Maheswari, een oud-studente, ze is nu getrouwd en heeft 2 kleine kinderen. Ze werkt nu even niet, maar dat gaat ze zeker weer doen. Ze heeft haar man ontmoet in een confectie atelier in Tirupur, waar zij ook werkte. Hij was ongeschoold en heeft zich opgewerkt tot chef en heeft een goed salaris. Ze hebben een "love marriage", heel bijzonder in India. We mochten zelfs dit confectie atelier bezoeken, dat was ook heel bijzonder. Dit zag er goed uit met goede werkomstandigheden.
In deze stad Tirupur bezochten we ook samen met Niveditha (ook een studente van ons) het huisje van haar moeder en grootmoeder. Haar moeder werkte ooit in de keuken van Seva Sangam en woonde daarom intern met haar dochter in Seva Sangam. Deze moeder is echter door avondstudie nu een onderwijzeres geworden in een basisschool. Zij is door haar man in de steek gelaten en zorgt nu ook nog voor de grootmoeder. Het was een heel fijn bezoek. De moeder en oma hopen van harte dat Niveditha haar studie kan vervolgen. Dit is een heel goede studente, die ook goed Engels spreekt. Zij heeft ons ook enorm geholpen tijdens ons bezoek met tolken.
We bezochten ook de dochter van onze chauffeur. (We hebben toch veel ritten per taxi gedaan dit keer, in India nog heel betaalbaar) Dit meisje heeft een gehandicapte broer. Hij heeft heel dure medicijnen nodig en gaat ook naar een speciale school. De helft van het salaris van de vader gaat op aan deze kosten. Dit is een reden dat zo'n meisje geselecteerd is geworden om geholpen te worden met een vervolgstudie. Het was een zeer aardige en gemotiveerde familie.

Bezoek aan een zusterproject in Athoor
Halverwege ons werkbezoek hebben we enkele dagen in Athoor doorgebracht, in een Nederlands ressort. Gé en Gemma, die dit mooie plekje beheren, hebben ook enkele hulp verlening projecten in de buurt onder hun hoede. We hebben de nursery in het dorp bezocht. Regelmatig verblijven hier Nederlandse stagiaires en vrijwilligers. (We waren hier wel wat jaloers op) We hebben van hen veel creatieve ideeën opgestoken. Ook hebben we daar een bijspijker zondag meegemaakt voor College studentes, die ook onder de hoede van dit project vallen. We hebben intensief meegedaan met de Engelse spreekvaardigheidlessen en ook met computerlessen later op die dag. Ook weer heel leerzaam. Deze zaken hebben we bij terugkomst in Seva Sangam weer besproken.

Skypen met India
Tijdens onze bezoeken aan Seva Sangam hebben we intensief geskypt met het Nederlands thuisfront. Dit was voor ons ook helemaal nieuw. Maar ook hebben we daardoor bestuursleden in Nederland beter kunnen betrekken bij onze voortgang gesprekken met het Indiase bestuur.
De camera en microfoon haperden helaas nog wel eens. Inmiddels zijn deze vervangen door een betere set. Wat ook helemaal nieuw en heel bijzonder was: Skypen tussen leerlingen van het Sint Maartenscollege met hun gesponsord meisje van Seva Sangam. Dit werd van beide kanten zeer gewaardeerd. Ook dit verliep technisch nog niet allemaal vlekkeloos, maar het begin is gemaakt. We hopen dat dit zonder onze bemiddeling een vervolg krijgt. We hebben nog meer sponsors in Nederland laten skypen met hun meisje, voor beide kanten een succes. Het laatste nieuws is dat de computer in het kantoor van Seva Sangam wordt verplaatst naar een rustiger ruimte, daar zijn we heel blij mee. Het kantoor rumoer stoorde toch wel erg tijdens onze skype vergaderingen.

Uitstapje
We hebben met 2 bussen vol met zingende en dansende meisjes een halve dag een uitstapje gemaakt naar een prachtige indrukwekkende dam in de brede rivier de Cauvery. Daar lekker rondgewandeld en gepicknickt. Alle meisjes mochten ook nog gebruik maken van 2 mini kermisattracties. Een heel gezellige morgen, waarin ook veel gelegenheid was informeel met meisjes, maar ook met verzorgsters en bestuursleden te babbelen.

Schommelen ook voor de groteren een enorm plezier.

Financiën, kascontrole en besteding extra giften
Het jaar 2011 laat een lichte teruggang zien van sponsorbijdragen. De extra giften waren echter weer geweldig in 2011 namelijk 7.337 euro. We zijn blij dat we een redelijke reserve kunnen opbouwen voor de komende jaren. We willen steeds voor minimaal 3 jaar onze verplichtingen kunnen waarmaken. Recent zijn ook weer onze boeken gecontroleerd door een kascontrole en alles in orde bevonden. Meer informatie hierover kunt u altijd van ons krijgen. We hebben in India de toezegging gedaan, dat er weer geld is voor zo'n 5 meisjes voor een vervolgstudie. Ook hebben we aangeboden dat er geld is voor extra ondersteuning in de avonduren, huiswerkbegeleiding, bijlessen enz. En natuurlijk vooral ook om de Engelse taalvaardigheden te stimuleren. Dit alles wordt bij Seva Sangam serieus onderzocht.

Bestuurssamenstelling in Nederland
Recent hebben we ook hier een bestuurswisseling gehad. Els Dols heeft besloten om te stoppen als bestuurslid, vanwege haar drukke baan en andere verplichtingen. Zij heeft echter gezorgd voor een nieuw jong bestuurslid, een nichtje van haar. Zij heet Rhea Reints en woont in Maastricht.
Op onze geplande informatiemiddag kunt u kennis met haar maken.

Informatiemiddag in oktober
Het lukt ons helaas niet meer om in het voorjaar een informatiemiddag of -avond te plannen. Dit wordt nu definitief zondag 14 oktober en dan weer in de middaguren. Een Indiase maaltijd als afsluiting zullen we ook weer regelen. Vanzelfsprekend hoort u tijdig meer hierover, maar de datum kunt u alvast noteren.

Afrondend
Er is echt vooruitgang, maar van sommige zaken, ook op straat bv. word je echt moe-deloos. Ook zijn er steeds meer Indiase sponsors, maar ook dat mag nog groeien. De inflatie is ook hoog, haast niet bij te benen. Gelukkig heeft de regering de bijdragen voor de weeskinderen in het hostel recent behoorlijk verhoogd. De afhankelijkheid van ons wordt wel minder. Maar voorlopig hebben ze ons nog heel hard nodig.

Namens alle bestuursleden,
Mieke Aussems.