SEVA SANGAM Nieuwsbrief, september 2013

In deze nieuwsbrief o.a. een uitnodiging voor onze informatiemiddag op zondag 6 oktober a.s.

Het nieuwe schooljaar.
Een nieuw schooljaar brengt altijd veel veranderingen in ons project. Nogal wat meisjes van Seva Sangam hebben hun middelbare school afgesloten en hebben Seva Sangam verlaten. Dit jaar zijn dat 18 meisjes. Hiervoor hebben we 18 nieuwe meisjes gekregen, die ik weer mag verdelen. Dat is altijd een heel gepuzzel, maar die klus is nu geklaard. Een aantal van u krijgt daarom samen met deze brief de gegevens van een nieuw meisje.
Dit schooljaar is er echter ook een grote verandering hier in Nederland en wel in Maastricht.
Door een terugloop van het aantal leerlingen bij het Sint Maartenscollege dit en ook al vorig schooljaar, zijn er nu minder brugklassen en 2e klassen. Dat betekent concreet dat deze school nu nog 21 meisjes kan sponsoren i.p.v. 26 (en eerder nog meer). Dat is even slikken, zo'n terugval hebben we tot nu toe nog niet gehad!! We waren er gelukkig wel op voorbereid, maar toch...
Gelukkig hebben we voor dit schooljaar voldoende reserves om dit op te vangen. Het betekent wel dat we nu 5 meisjes over hebben, waar we nog geen sponsor voor hebben. Dit kan betekenen dat we vanaf volgend jaar in totaal minder meisjes kunnen gaan sponsoren.

Vervolgopleidingen.
Gelukkig hebben we wel weer de mogelijkheid om een groep nieuwe studentes te kunnen helpen met een vervolgopleiding, een soort HBO opleiding, Higher Education. Dit jaar zijn er weer 6 nieuwe studentes begonnen. Daarvan zijn er 4 uit de Nederlandse groep en 2 meisjes wonen thuis. Hun studierichtingen: 3 meisjes studeren wiskunde, 1 scheikunde, 1 Social work en 1 Computer Applications. Dus best divers. We wensen hen natuurlijk veel succes en hopen dat zij op hun beurt iets kunnen betekenen voor de jongere meisjes van Seva Sangam.

Verdere nieuwtjes.
Uit de biodates valt altijd heel veel op te maken. Onze meisjes komen toch voornamelijk uit gebroken gezinnen. Vaak heeft de vader het gezin verlaten of is een van de ouders overleden of invalide. Nieuw is wel, dat er blijkbaar een regeling is van de regering dat een ouder een gegarandeerde 100 dagen baan krijgt van de centrale Regering. (Binnen een jaar?) Dit levert in elk geval een stukje zekerheid op, maar is natuurlijk niet voldoende om een fatsoenlijk bestaan op te leveren. Maar het is alweer een stapje vooruit.

Eerder e-mail nieuws.
Velen van u hebben begin augustus nog een korte email nieuwsbrief gekregen. Een stukje hiervan volgt hier nog voor de sponsors waarvan ik geen e-mailadres heb. Het is geschreven toen het hier heel heet was.
"Gisteren (3 augustus) was er een belangrijk waterfestival in de stad Trichy in de deelstaat Tamil Nadu. De rivier de Cauvery is zeer belangrijk voor de stad, zij is de belangrijkste waterbron voor de boeren in de omgeving en dus voor de voedselvoorziening. Maar natuurlijk ook voor drinkwater. Het blijkt dat in de laatste moessonperiode in juni/juli, het te weinig geregend heeft. De rivier de Cauvery komt uit een ander staat: Karnathaka. Grote dammen in die staat houden de doorstroming van het rivierwater tegen, maar nu is die blokkade  opgeheven en Trichy en omgeving hebben weer voldoende water. En dat is een reden om feest te vieren. Alle scholen hadden vrij en iedereen trok naar de rivier om te offeren enz. Behalve dus een paar meisjes en onze bestuursleden die met mij wilden skypen.
Nu het bij ons zo warm is beseffen we ook beter hoe belangrijk water (drinkwater is). Bij Seva Sangam moeten ze momenteel zelfs drinkwater kopen helaas!! Terwijl ze zo’n mooie waterfilterinstallatie hebben. De volgende moessonperiode is pas in november..."

Wij, de meisjes van Seva Sangam wensen u een mooie informatiemiddag en we hopen dat jullie zullen genieten van Rianne's mooie verhalen over haar verblijf bij ons. Wij vonden het geweldig, dat zij 6 weken bij ons was!

Informatiemiddag over Seva Sangam op zondagmiddag 6 oktober,
weer in Vilt in het gemeenschapshuis Cascade, Nachtegaalstraat 25.

Dit keer hebben we een bescheiden programma. In plaats van een  maaltijd serveren we  alleen wat lekkere Indiase snacks. De zaal is open vanaf 13.30. Ons programma begint om 14 uur en rond 16 uur gaan we  afsluiten.
Vanzelfsprekend praten we u bij over Seva Sangam, maar we willen vooral het woord geven aan Rianne, onze vrijwilligster, die in febr/maart 6 weken bij Seva Sangam was. Daarvoor was ze 6 weken in Athoor ook in Zuid-India bij het project BenG. Vandaar had ze heel goede ideeën meegenomen naar Seva Sangam.

De kosten zijn € 10 per persoon. Hiervoor krijgt u 2 consumptiebonnen en 3 lekkere Indiase snacks.
Bij aanmelden voor vrijdag 28 september, graag vermelden of u hier gebruik van wilt maken. Dit kan per e-mail of per telefoon (zie beneden). We hopen velen van u (weer) te ontmoeten op deze zondagmiddag.

Namens het bestuur, Mieke Aussems - van de Beek.

Tot slot willen we graag ook al zondagmiddag 10 november noemen. Dan is er een festival Mondial in Valkenburg, waar wij met onze stichting Seva Sangam aan meewerken. Informatie, muziek en dans, hapjes, dit alles in de Polfermolen. Meer info volgt per email en natuurlijk op 6 oktober.