SEVA SANGAM Nieuwsbrief, april 2014

Een mooi voorjaar bij ons, maar alweer bloedheet in India.

We kijken weer terug op een succesvol 2013.
Dankzij de grote nieuwe donateur vanaf december 2013, een basisschool in Maastricht, hebben we vorig jaar weer goed afgesloten. Totaal was er een lichte terugloop, maar dit wordt in 2014 haast zeker goed gemaakt door deze nieuwe donateur. De eenmalige giften waren in 2013 wel beduidend minder dan de voorafgaande jaren. Hier kunnen we niet op sturen en dit wisselt van jaar tot jaar. Dit is sterk afhankelijk van spontane acties of jubilea van onze donateurs zelf. U kunt dit zelf goed zien in de bijgevoegde grafiek. Lichte kolom zijn de reguliere bijdragen, donkere kolom zijn de eenmalige bijdragen.

Er zijn wel weer voldoende reserves om ook in het komende schooljaar weer voor 5 nieuwe meisjes een vervolgopleiding van 3 jaar te kunnen bekostigen.

Versoepeling van de Belastingdienst wat giftenaftrek betreft.
U allen is inmiddels bekend dat ons project een ANBI certificaat heeft van de Belastingdienst. Om die reden staat ons beleidsplan, incl. de financiële gegevens uitgebreid op onze website www.sevasangam.nl
Tot nu toe kon u voor volledige aftrek van uw giften alleen in aanmerking komen, als u dit voor 5 jaar vast liet leggen bij een notaris. En daarmee zijn natuurlijk kosten gemoeid. Dit is afgeschaft. Nu kan dit ook door het invullen van formulieren via de Belastingsdienst zelf en ondertekend door bestuur Seva Sangam. Meer informatie op de website van de Belastingdienst of bij het bestuur. Wel blijft de verplichting om dit voor 5 jaar vast te leggen.

Zonnepanelen bij Seva Sangam.
Binnenkort gaat het dan echt gebeuren. Er worden zonnepanelen geplaatst op de daken van de scholen van Seva Sangam en ook op de daken van het hostel van de interne meisjes. Het gebeurt door een bedrijf uit Hyderabad, ook een grote stad in India. Een zakenrelatie van onze Indiase bestuursdames sponsort dit. We zijn heel erg benieuwd hoe dit alles gaat lopen. Wellicht gaan we einde van dit jaar zelf kijken hoe een en ander er dan uitziet. En wat het natuurlijk oplevert. Dankzij de zonnepanelen zullen de plafondventilators hopelijk overdag altijd functioneren, dus ook als de stroom uitvalt. En dat kan wel eens zo'n 10 uur per dag voorkomen. Omdat het momenteel in India alweer zo'n 39 graden is overdag, is dit erg prettig voor de meisjes!

Post over en weer.
Helaas is het zo dat rond de feestdagen veel post zich kruist. Maar gelukkig wordt er nu steeds vaker door onze gesponsorde meisjes opnieuw een dankbriefje gestuurd. Vooral voor de jongeren van het Sint Maartenscollege heel bijzonder. Zeker omdat er dit keer ook foto's werden meegestuurd vanuit India, waarop de meisjes de post in ontvangst nemen. Het bewijs dat de dikke enveloppen van het Sint Maartenscollege ook echt bij het goede meisje terecht waren gekomen.
Het meisje Chandrasekaram schrijft o.a: mijn moeder showt aan iedereen de foto die ik heb ontvangen van jullie (klassefoto van Sint Maartenscollege) en vertelt dan daarbij: "Dit zijn ook mijn zoons en dochters!" Zo langzaam aan worden een aantal briefjes persoonlijker, met ook echt reacties op ontvangen post.

Nieuwe verzorgster voor de "hostel"meisjes.
Een jonge vrouw Maheswari is pas afgelopen november 2013 getrouwd en ze is nu al door haar man in de steek gelaten! Zij heeft onderdak gekregen bij Seva Sangam en werkt daar nu als de nieuwe medewerkster op kantoor tijdens de schooluren. Tevens is zij aangesteld als nieuwe verzorgster van een interne groep meisjes. Zij heeft een HBO-opleiding computerkunde gedaan, dus zij zal zeker goed in staat zijn jonge meiden met huiswerk enz. te begeleiden. En op kantoor natuurlijk ook heel handig, ook voor de communicatie met ons.

Nieuwe ziekenkamer.
Er is weer een kamer bijgebouwd in de gebouwen voor de internen. Ook weer gesponsord door een Indiase donateur. Deze kamer is in gebruik genomen als ziekenkamer. Met zo'n 600 interne meisjes zal dit zeker geen overbodige luxe zijn. Alweer een stapje vooruit. Een keer per maand op zondag houdt trouwens een bevriende vrouwelijk arts gratis spreekuur voor onze meisjes in Seva Sangam.

Bijscholing voor het Indiase bestuur in Bangalore.
De Federale Indiase overheid heeft bijscholing verzorgd voor bestuursleden die in India een kindertehuis runnen. Onze dames Mrs. Lakshmi and Mrs. Vijilakshmi zijn namens Seva Sangam dus naar Bangalore getogen en hebben deze bijscholing gevolgd, met o.a. een bezoek aan een tehuis waar kinderen verblijven die al vanaf hun geboorte aids hebben. Ook dit wordt dus niet meer zo verstopt. De dames vertelden mij dat ze het als zeer nuttig hadden ervaren.

Tot een volgende nieuwsbrief.
Namens het bestuur Mieke Aussems - van de Beek