SEVA SANGAM Nieuwsbrief, september 2014

Het nieuwe schooljaar.
In Nederland zijn inmiddels alle scholen weer begonnen aan een nieuw jaar. In India is dit al op 1 juni gestart. Inmiddels heb ik weer heel wat wijzigingen gekregen vanuit India. Omdat wij relatief meer oudere meisjes steunen (tussen 14 en 18 jaar) is er ook een grote vernieuwing elk jaar. Zo'n 25 meisjes hebben eindexamen van de middelbare school gedaan. Bijna allen zijn nu weg bij Seva Sangam, op een enkel meisje na, dat nu vanuit Seva Sangam naar een "Higher College" gaat. Alle anderen zijn weer naar huis en hebben een baan, of studeren verder vanuit thuis. Ook zijn er al enkele van deze meisjes getrouwd, ja, dat is heel jong. Lees ons verhaal daarover op de achterkant van deze brief over Mahalakshmi. Een voorbeeld hoe het kan gaan. Ons Indiaas bestuur verzekert ons echter dat de meisjes die zo jong trouwen, allen een goed huwelijk sluiten. Zonder hun schoolopleiding was dit nooit gelukt. En de volgende generatie zal daar zeker profijt van hebben.

Verder studeren.
Op dit moment studeren totaal 17 meisjes verder op kosten van onze Stichting. Hiervan wonen er nog 10 intern bij Seva Sangam en de anderen wonen thuis. Een hele extra zorg voor het bestuur in India, zij voelen zich hier zeer verantwoordelijk voor. Dit is een record aantal studenten, we zijn er trots op, dat we hieraan een steentje kunnen bijdragen.

Festival Mondial in Valkenburg op zondag 9 november a.s.
Ook dit jaar is er weer een bruisend festival gepland in Valkenburg, net als verleden jaar. Georganiseerd door het Platform Wereldburgerschap. Van 10 tot 18 valt er weer heel veel te genieten. Zang, dans, films, lezingen en heel veel informatiestands. De afsluiting is weer met een peacewalk naar het Openluchttheater, kort bij de Polfermolen, waar het festival plaats vind. Ook zijn er weer lekkere exotische hapjes verkrijgbaar. Onze Stichting heeft ervoor gezorgd dat er een optreden komt van 3 Indiase danseressen van een dansschool uit Utrecht. Zij hebben 3 jaar geleden ook een succesvol en indrukwekkend optreden verzorgd bij een informatiemiddag van Seva Sangam in Vilt. Onze bezoekers zullen zich dat zeker herinneren. U krijgt binnenkort meer informatie en het hele programma.
Vanzelfsprekend werkt onze Stichting ook mee aan deze dag.

Valkenburg a/d Geul is een Millennium Gemeente .
Tijdens bovengenoemd Festival is er weer veel aandacht voor de Millenniumdoelen. Er is gelukkig wereldwijd een aanzienlijke vooruitgang geboekt met het behalen van deze doelen. Onze Stichting is er trots op dat zij hier aan meewerkt. Millenniumdoel 2, alle kinderen naar school en doel 3, gelijke kansen in het onderwijs, zijn wereldwijd enorm verbeterd.
Maar er valt nog veel te halen. Het aantal doelen is nu van 8 naar 12 bijgesteld. Zie verder onder http://www.ncdo.nl/themas/millenniumdoelen
Tot een volgende nieuwsbrief. Of tot 9 november. Namens het bestuur Mieke Aussems
 

Het verhaal van Mahalakshmi:

Mahalakshmi met haar "pleegmoeder" in 2014

Ieder jaar verlaten nogal wat meisjes Seva Sangam. Bijna altijd omdat ze succesvol hun middelbare schoolopleiding hebben afgerond. Het is gelukkig maar zelden, dat ze hun studie eerder afbreken en weggaan bij Seva Sangam. Veel meisjes gaan verder met een vervolgstudie. Vaak met hulp van Indiase sponsors of toch via hun eigen familie, soms met hulp van ons. Maar er zijn ook meisjes die een baan zoeken en ook een aantal die al direct na hun middelbare school gaan trouwen, zoals ons meisje Mahalakshmi.
Dit meisje heeft zo'n 16 jaar intern bij Seva Sangam gewoond. Zij werd op straat gevonden door een onbekende man, toen zij huilend naast het dode lichaam van (waarschijnlijk) haar vader zat, ze was toen ongeveer 2 jaar. De man bracht haar naar Seva Sangam en daar is ze sindsdien gebleven. Omdat er helemaal geen gegevens van haar bekend waren, kon Seva Sangam geen beroep doen op de Indiase staat. Wezengeld wordt alleen aan kinderen gegeven, waarvan de achtergrond bekend is en dat was bij haar niet. Zij wordt dus nu al zo'n 16 jaar door Nederlandse donateurs ondersteund, met een onderbreking van 2 jaar. Toen had zij een Indiase sponsor, helaas slechts voor korte tijd. Binnen Seva Sangam werd zij onder de hoede genomen door Mrs. Seetha, een dame van de keukenstaf, zelf ook heel arm en intern. Deze Mrs. Seetha werd een soort pleegmoeder voor Mahalakshmi. Nu heeft Mahalakshmi haar Middelbare school afgerond en is ze op 31 augustus j.l. getrouwd met de broer van de schoonzoon van deze Mrs. Seetha. Mahalakshmi zelf is hier heel blij mee. Na 16 jaar in een hostel gewoond te hebben, verheugt zij zich erg op een echt familieleven. We hebben haar en haar pleegmoeder met skypen gesproken en gezien hoe blij ze is. Haar schoonfamilie gaat haar de komende 2 maanden goed opvangen en begeleiden. Daarna gaat ze pas alleen met haar man in Erode (ongeveer 100 km. van Trichy) wonen, waar hij een goede baan heeft. Maar wat zal dat een overgang voor haar zijn!! Was ze niet in ons project gekomen had ze waarschijnlijk niet dit huwelijk kunnen sluiten.
De bedoeling is dat ze nog een opleiding gaat doen per post (Indiase L.O.I.)
We hopen nog eens te horen van haar. Omdat ze zolang bij Seva Sangam heeft gewoond, kennen wij haar redelijk goed. Een lief bescheiden meisje en nu plots een getrouwde vrouw. Toch wel heel vreemd. We zien ze nog steeds als kleine meisjes, dat geldt niet alleen voor Mahalakshmi, maar ook b.v. voor Vinotha, die ook al getrouwd is.

Mahalakshmi als schoolmeisje in 2012.