SEVA SANGAM Nieuwsbrief, januari 2015

We wensen al onze donateurs en vrienden van Sega Sangam
een Goed en Gezond 2015

Kerst/Nieuwjaarspost.
Het is een mooie traditie om rond deze tijd van het jaar de leuke Kerst en Nieuwjaarswensen van onze meisjes in India met een nieuwsbrief mee te sturen. Ze komen helaas altijd net te laat binnen om deze al voor de Kerst te kunnen doorsturen. Maar daarom niet minder leuk en ik denk ook zeker niet minder gewaardeerd door u. Bij de wensen van onze Indiase meisjes sluiten wij ons natuurlijk ook aan.
Het is trouwens ook een mooie traditie geworden om gedurende het jaar post uit India te ontvangen. Heel wat donateurs schrijven regelmatig naar hun meisje, waarna†er wordt terug geschreven. Deze brieven worden gescand en ons per e-mail gestuurd. Aangezien ik van bijna† alle donateurs een e-mailadres heb, is dit heel gemakkelijk om door te sturen naar u. En dit wordt zeer gewaardeerd. Deze brieven zijn dan ook vaak persoonlijker dan deze Kerstbriefjes, die waarschijnlijk door allemaal zo'n beetje gelijktijdig worden geschreven met ondersteuning van de " housemothers", die voor onze meisjes zorgen.

Nieuwtjes uit de post:
O.a. Jayanthi schrijft: Na het woord "to love" is het woord 'to help" het mooiste woord in de wereld. Yamuna heeft een mooie tekening gemaakt met de slogan: "Clean India". Dit is een actie van de Indiase overheid en de jeugd is zich er gelukkig van bewust dat het wat schoner mag in India. Velen willen politieagent worden, maar er zijn ook originelere wensen, zoals "fashion designer". Allen spreken natuurlijk weer hun dankbaarheid uit naar de donateurs in Nederland.

Kinderdag in India.
We hebben leuke foto's gekregen van de "Children day" die ook in Seva Sangam werd gevierd afgelopen november en betaald werd door een Indiase sponsor. Hieronder fotoís van het zaklopen en de stoelendans.

Bezoek aan India.
We zijn erg blij te kunnen melden dat bestuursleden Hub en Mieke Aussems eind februari weer op bezoek gaan† naar onze meisjes en staf in Seva Sangam. Iedereen van u, die wil, kan dan ook weer post meegeven. Er is voor u†denk ik voldoende tijd om dit voor 14 februari bij ons te bezorgen. Het is altijd heel leuk om deze post ter plekke uit te delen, vaak met een toelichting van ons. Wel vragen we nadrukkelijk om géén cadeautjes mee te geven. Een enkel stickervelletje of leuke kaart is voldoende. Wat wel zeer gewaardeerd wordt, zijn persoonlijke foto's. Bijna alle meisjes vragen daarna in hun briefjes. U doet ze daar een zeer groot plezier mee.

Wat gaan we daar doen?
Het is alweer 3 jaar geleden dat ondergetekende daar op bezoek is geweest. En ook alweer 2 jaar geleden dat bestuurslid Rhea daar op bezoek was en dat Rianne daar 6 weken vrijwilligerswerk heeft gedaan. Er zal veel veranderd en vernieuwd zijn. We zijn vooral erg nieuwsgierig naar de geplaatste zonnepanelen en andere vernieuwingen.
We gaan ook zeker weer huisbezoeken afleggen, gesprekken voeren met (oud) studentes en met zoveel mogelijk gesponsorde meisjes. Ook met het bestuur zal† er weer veel worden vergaderd. Ook al doen we dat nu regelmatig via Skype, live met elkaar allerlei zaken bespreken, werkt toch veel beter. We kunnen wellicht ook vragen van u meenemen. Graag horen we dat dan op tijd. Kortom, we zullen de dikke week in de stad Trichy goed omkrijgen. We gaan verder in India ook nog vrienden en zelfs familie bezoeken, die in India wonen. Ook weer heel bijzonder. De wereld wordt steeds kleiner.

Terugblik op Festival Mondial.
We kijken met een voldaan gevoel terug op het Festival Mondial in Valkenburg in november jl. Veel informatie, films, lekkere hapjes en zang en dans. Een mooie verrassing was het optreden van de jongerengroep "Up with people". Jongeren uit de hele wereld trekken een half jaar samen rond en propageren door mooie zang en dansvoorstellingen de Wereldvrede. Tussen optredens in Eupen in BelgiŽ en Maastricht in, hadden ze ook tijd voor Valkenburg. Maar ook onze stichting heeft haar steentje bijgedragen aan deze mooie dag. Vooral met de organisatie algemeen. Verder hadden we ook de Indiase dansschool Nathya Sudha uit Utrecht uitgenodigd. 2 Danseressen hebben een prachtig optreden verzorgd. Zij wilden ook wel op de foto met ons. Dit gebeurde in de informatiestand van ons project. Hier samen met ons bijna volledig bestuur en een kleindochter van een bestuurslid.

Na onze reis hopen we u weer heel veel nieuws te kunnen melden.
Namens het bestuur Mieke Aussems - van de Beek.