SEVA SANGAM Nieuwsbrief, september 2015

In deze Nieuwsbrief een uitnodiging voor een informatiemiddag
op zondag 22 november a.s.

Informatiemiddag op zondag 22 november om 14.30 in Vilt.
Op deze zondag willen we weer een informatiemiddag voor u verzorgen. Die zal plaatsvinden in Gemeenschapshuis Cascade, aan de Nachtegaalstraat 25 in Vilt. We vertonen dan onze nieuwe film, gemaakt tijdens ons laatste bezoek in februari en verzorgen weer een Indiase maaltijd. Met de verdere invulling zijn we nog bezig. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging, maar u kunt zich nu wel al aanmelden:
per email aussemsbeek@hotmail.com of per telefoon: 043-6040805.
U kunt in elk geval deze datum al in uw agenda vermelden.
Dus hopelijk ontmoeten we weer velen van u op zondag 22 november.

Een nieuw schooljaar.
In India is het nieuwe schooljaar al 3 maanden bezig. Dat betekent hier altijd een stevige administratieve klus. Zo'n 25 meisjes hebben Seva Sangam verlaten, haast allemaal na het behalen van hun middelbare schooldiploma. Maar ook enkele jongere meisjes vanwege heimwee of andere familie omstandigheden. Het verwerken van de "oude" meisjes en het plaatsen van de nieuwe meisjes bij de donateurs is altijd een hele uitzoekerij. Vooral als er wat foutjes in de lijsten voorkomen, of zoals dit keer, er een fout zat in ons Excelprogramma, waar alle gegevens in staan. Maar na heel wat mailtjes en skype gesprekken en vooral na het oplossen van onze eigen fout, is alles nu weer helemaal correct bijgewerkt. Dus een aantal van u krijgt met deze nieuwsbrief weer de gegevens van een nieuw meisje.

De nieuwe "biodates".
In de nieuwe biodates (de gegevens van een nieuw meisje) valt op, dat de gezinssamenstelling in India toch wel kleiner wordt. Dat is een goede ontwikkeling. Maar helaas zijn bijna alle ouders ongeschoolde koelies (dagarbeiders). Velen werken in de suikerrietteelt of in de katoenteelt in de omgeving van onze stad Trichy, vaak als dagloners en vaak alleen seizoensarbeid. We hopen dat hun kinderen door een schoolopleiding en daarna het verkrijgen van een mooie baan, deze gezinnen omhoog zullen tillen. Wij allen via Seva Sangam dragen daar een bescheiden steentje aan bij.

Aftrek giften van Seva Sangam bij de inkomstenbelasting.
Seva Sangam is een ANBI instelling. Om in aanmerking te komen voor aftrek giften bij de belastingdienst moet men wel aan wat voorwaarden voldoen. Dit hebben we allemaal voor u op een rijtje gezet. Heeft u in deze informatie interesse, dan sturen we dit graag toe. Ook staat dit document op onze website onder de kop: ANBI. Zie: www.sevasangam.nl

Activiteiten in onze eigen omgeving.
In april heeft onze stichting deelgenomen aan een mooie interculturele avond in Valkenburg, waarbij weer heel veel buitenlandse jongeren aanwezig waren. Dankzij een uitwisseling van de stichting Global Exploration.
Maar het echte hoogtepunt was het Nepal Festival in juni in het centrum van Valkenburg. En wat hadden we mooi weer. Onze stichting heeft met enkele mensen stevig meegeholpen met de organisatie hiervan. Ook hebben enkele van onze donateurs op deze dag meegeholpen in onze stand. Daardoor hadden we allemaal de gelegenheid om om de beurt te kunnen gaan genieten van alle mooie optredens die aangeboden werden. Het hele festival leverde een prachtig bedrag op voor noodhulp aan Nepal.

Toekomstvisie.
Ons project Seva Sangam gaat richting 40 jaar. Samen met u, maakt onze stichting het mogelijk kansarme meisjes naar school te laten gaan. Ze krijgen daarmee zicht op een betere toekomst. Inmiddels gaat het India economisch beter. Ook Indiërs kunnen zich daarom nu bekommeren om zorg voor de allerarmsten. Echter, de toenemende economische verbeteringen vertalen zich nog niet voldoende naar echt kansarme mensen. De hulp, zoals door u via Seva Sangam Nederland geleverd wordt, blijft nog nodig.
Het aantal kinderen, dat door Indiase donateurs in Seva Sangam worden gesteund is in stijgende lijn. Op dit moment bieden zij de hulp aan 100 meisjes. Wij, Seva Sangam Nederland, ondersteunen 110 meisjes. Wij hebben met het bestuur van Seva Sangam India afspraken gemaakt, actief méér Indiase donateurs te zoeken in India. Die kunnen dan de rol van de Nederlandse donateurs langzaam overnemen. Dat komt goed van pas. Het bestuur van Seva Sangam Nederland wordt ook een dagje ouder. Door nieuwe donateurs in India is er continuïteit in de toekomst.
We hebben een afbouw traject ingezet van ongeveer 7 jaar. Uiteraard blijven alle meisjes die nu vanuit Nederland ondersteund worden, die ondersteuning ontvangen tot zij de school uiteindelijk verlaten. De opbouw vanuit India zorgt voor balans met de afbouw hier. Met uw hulp hebben wij tijd en mogelijkheden om de afbouw / opbouw geruisloos te laten verlopen. We kunnen bijsturen in tijd en middelen als zich onverhoopt tegenvallers aandienen. Wij hopen dat U begrip heeft voor onze ingeslagen weg. Uw steun blijft nodig voor de meisjes die wij een steun hebben beloofd in Seva Sangam. Met de extra, incidentele, giften die wij regelmatig ontvangen laten wij ambitieuze meisjes, net als nu, verder studeren. Daarmee krijgen dezen een nog betere positie in hun werkkring en gezin. Hun kinderen zullen op hun beurt zeker gewoon naar school kunnen gaan. Dat verandert voorlopig niet. Mocht "uw" meisje t.z.t. de school verlaten, of wilt u op een andere manier verder ondersteuning blijven geven aan kansarme kinderen, dan kunnen wij goede alternatieven aanbieden.
 
Namens het bestuur: Mieke Aussems - van de Beek