SEVA SANGAM Nieuwsbrief, september 2010

Dit keer weer eens veel informatie over het nieuwe schooljaar en natuurlijk meer over de grote groep meisjes die dankzij een nieuwe grote sponsor verder kunnen studeren.

Het nieuwe schooljaar
We hebben dit keer lang moeten wachten op alle informatie van het nieuwe schooljaar in India. Dit is daar al enkele maanden bezig. Het Indiase bestuur krijgt het steeds drukker en krijgt ook steeds meer verantwoordelijkheden, vandaar deze stagnatie.
Afgelopen schooljaar hebben 15 van onze gesponsorde meisjes met succes eindexamen gedaan van de Middelbare school. De laatste klas wordt genoemd 12e St. Men telt vanaf de eerste klas zo rond 6 jaar, zoals bij ons vroeger. Voor deze 15 meisjes en nog enkele anderen zijn nieuwe meisjes in de plaats gekomen. Dus enkelen onder u ontvangen weer de gegevens van een nieuw meisje. Uit de informatie blijkt dat velen van deze nieuwe meisjes uit de omliggende dorpen komen, waar geen middelbaar onderwijs is.
Zij krijgen bij Seva Sangam de kans om een behoorlijke schoolopleiding af te maken. De familieomstandigheden zijn nog steeds vaak heel triest. Vaders die het gezin hebben verlaten of alcoholist zijn. Of een vader die vanwege suikerziekte een been moet missen en dus niet meer kan werken.
Jammer blijft dat toch ook weer enkele meisjes voortijdig bij Seva Sangam zijn vertrokken. Verhuizing, heimwee maar gelukkig ook soms verbetering van de gezinssituatie zijn hiervan vaak de oorzaak.

Hoe gaat het verder met de 15 geslaagde meisjes?
Dit keer hebben we gelukkig wat meer informatie hierover ontvangen. Van ruim de helft is bekend dat ze nog een vervolgopleiding kunnen doen. (De overige meisjes hebben ons bestuur nog niet laten weten wat ze verder gaan doen.) Een aantal volgt een verpleegstersopleiding, maar ook technische opleidingen. Gelukkig zijn er steeds meer Indiase sponsors die deze meisjes verder willen helpen. Zij willen zich niet voor lange tijd binden en betalen dan alleen voor 2 of 3 jaar zon vervolgstudie. Twee van deze 15 meisjes blijven intern in ons sponsorprogramma en worden door ons verder ondersteund. Meer hierover verderop.

De "Higher Study" (vervolgopleiding)
Zoals we al in de vorige nieuwsbrief meldden kunnen een aantal extra meisjes een vervolgopleiding volgen op kosten van de SOL (Stichting Ontwikkelingssamenwerking) Lingerwaard. Dit zijn er 8 geworden i.p.v. 7. Hiervoor zijn 2 meisjes uit de Nederlandse groep geselecteerd. Alle andere meisjes waren voorheen dagscholieren, zij wonen thuis. Zij komen echter allemaal uit arme gezinnen, die geen vervolgstudie kunnen betalen. Mede ook om die reden zijn van deze groep nog 2 meisjes intern gekomen bij Seva Sangam.
Totaal volgen nu 5 meisjes van onze gesponsorde groep een vervolg-opleiding buiten de poorten van Seva Sangam. Dit is weer een hele extra verantwoording voor ons Indiaas bestuur. De overige oudere meisjes wonen dus thuis en moeten zich elke week melden bij Seva Sangam met hun resultaten enz. Buiten deze nieuwe groep zijn een groep eerder geselecteerde meisjes al aan hun tweede of derde jaar bezig, dankzij uw hulp.
Wat de selectie betreft: Dit laten we helemaal over aan onze Indiase bestuursdames. Zij kunnen het beste bepalen welke meisjes deze extra ondersteuning nodig hebben en ook welke meisjes de beste capaciteiten hebben om zon opleiding te kunnen afmaken.

De uitbreiding van de Nursery
De bouwwerkzaamheden gebeuren nu toch ook onder schooltijd, dus veel overlast voor de schoolgaande kinderen van de kleuter- en basisschool op het terrein. Maar als alles klaar is, is er al weer een mijlpaaltje bereikt. Mooie nieuwe klaslokalen en niet meer met 2 of soms zelfs met 3 grote klassen in één lokaal. We houden u op de hoogte.
Hoogstwaarschijnlijk komt er in december weer bezoek van Nederlandse sponsors. We hopen dat zij de voltooide nursery kunnen bewonderen en ons daar verder verslag van kunnen doen.

Meer nieuws van ons Indiaas bestuur
Er is weer een nieuwe verzorgster gekomen voor de Nederlandse groep. Een oude bekende: Malathi, zij is weer samen met haar dochter Sumithra bij Seva Sangam. Enkele jaren geleden heeft ze ook een aantal jaren hier gewerkt. Haar thuissituatie is zodanig verslechterd dat ze weer terug is gekeerd naar Seva Sangam, ook uit veiligheids- overwegingen. Hieruit blijkt weer dat niet alleen een baan, maar ook de beschermde omgeving heel belangrijk kan zijn voor jonge vrouwen.
Zoals ik in het begin al schreef, het Indiase bestuur krijgt steeds meer taken en verantwoording. Helaas zijn er dit jaar geen nieuwe bestuursleden bijgekomen We hopen echter dat de nieuwe bestuursdames, die we vorig jaar ontmoet hebben, zich zullen ontwikkelen tot daadkrachtige vrouwen, die ook geen angst hebben om eens wat meer achter de computer te kruipen. Hun manier van werken komt nog heel omslachtig over en zou in onze ogen wel wat efficiënter kunnen.

En hoe gaat het hier nu verder?
Het aantal sponsors blijft bescheiden groeien.
Ook hebben nu velen onder u de bijdrage naar € 16 verhoogd, bedankt! Dus ons totale budget blijft groeien.
Ook zijn er weer een aantal prachtige extra giften binnengekomen. Een heel groot bedrag van een trouwe particuliere sponsor. En heel veel giften ter gelegenheid, van een 80e verjaardag van een sponsor. Dit was samen alweer een prachtig bedrag, nogmaals onze dank hiervoor. En.... natuurlijk, de opbrengst van ons kookboekje. Hiervoor geef ik Ans, de schrijfster van dit boekje zelf even het woord.

Ons Indiase kookboekje
Het boekje: "koken en kijken rondom Seva Sangam" is een succes geworden. We hebben inmiddels al het mooie bedrag van € 1750 verdiend voor Seva Sangam en de boekjes zijn nog niet allemaal verkocht!! Ook de reacties zijn erg leuk, de recepten afgewisseld met fotos en de kennismaking met de dames van het bestuur is heel leuk bevonden.
Er zijn enkele boekjes opgestuurd naar Seva Sangam en men was erg enthousiast, vooral de kwaliteit vonden ze erg goed. Maar.... zo vroegen de dames: "Wat heb je over ons geschreven?" Daar zijn ze dus erg benieuwd naar. Het gevolg is dat ik het hele boekje (behalve de recepten) vertaald heb en dat naar hun zal opsturen, ik ben benieuwd naar de reacties.
Ik merk wel dat het daadwerkelijke koken uit het boekje een start nodig heeft. Eenmaal een recept gemaakt, lukken de volgende ook wel. Dus aan alle sponsors die nog geen recepten uitgeprobeerd hebben, toch doen.
Veel succes, Ans Vincken-van de Beek

De boekjes zijn nog te bestellen; zie ook deze website: "Koken en kijken rondom Seva Sangam"

Reacties op deze nieuwsbrief blijven welkom.

Namens ons bestuur,
Mieke Aussems - van de Beek