Waanzinnige wijsheid

In het boek Waanzinnige wijsheid beschrijft Francien haar persoonlijke zoektocht naar eenheid aan de hand van het Evangelie der Waarheid. Dit evangelie is geen evangelie in de traditionele zin dat het handelt over het leven van Jezus. Het is een meditatieve tekst die een beroep doet op ons gevoel, ons hart, ons diepste wezen.  
Het boek begint met het overlijden van een vriendin. Dan volgt een aaneenschakeling van prachtige lichtende ervaringen uit haar leven die haar een dieper inzicht in haarzelf hebben gegeven. Het wordt afgewisseld met boeiende citaten van andere denkers en wijsgeren.

Uitgegeven door uitgeverij Van Warven, Kampen, 2017.
Aantal pagina’s: 216. ISBN 978-94-924-2128-9.
De prijs van het boek is €17,50.

Het snelste bestel je dit boek via bol.com of via Libris.nl. Ook is het verkrijgbaar bij uitgeverij Van Warven of via de contactpagina op deze site. Vul de contactpagina in en geef je naam, adres en de titel van het boek door. Je krijgt het dan z.s.m. per post met de rekening.

Reacties / recensies

Francien houdt zich in haar boeiend geschreven boek bezig met de 'dwaasheden' van de wereld.  Ze schildert haar weg van bewustwording. Een lange weg. Ze begint haar boek met een ontroerend verhaal over de dood van haar vriendin Joke. De levensdraad is doorgeknipt. Stukjes van die draad larderen het verslag van Francien van haar eigen weg naar de gnosis van het Zelf. De prachtige lichtende ervaringen, die ze beschrijft, hebben haar geholpen om tot dieper inzicht in haar zelf en in het wezen van de dingen te komen.
Drs. Jacob Slavenburg, mede-auteur van de 'Nag Hammadi geschriften' en vele boeken over gnosis.

Ik heb je boek uit. Prachtig, mooi, veel herkenbare passages. Ook moeilijk, omdat ik niets met religie heb. Een meesterstuk. 
Josee van de Beek, lezer en schoonzus.

Inmiddels heb ik uw boek ontvangen, en het ziet er goed uit. Ik heb er her en der al wat fragmentjes uit gelezen, en dat is allemaal mooi verwoord, waar het om gaat. Bedankt voor deze 'waanzinnige wijsheid'!
Wouter Kusters, auteur van de 'Filosofie van de waanzin'.

U heeft een heel mooi, bij tijden ontroerend boek geschreven. Moedig ook, omdat u het aandurft naar binnen te kijken. 
Prof. Herman M. van Praag, auteur van 'God en psyche'.

Achtergrondinformatie

In 1999 kwam ik voor het eerst in aanraking met de Nag Hammadi-Geschriften, een groot aantal boekrollen die in 1945 gevonden werden in Boven-Egypte. Ze bevatten teksten die geschreven zijn in de eerste eeuwen na Chr., maar die niet in de Bijbel zijn opgenomen, omdat ze te ketters werden bevonden. Een van de eerste teksten is het Evangelie der Waarheid. Diep in mij werd er iets geraakt dat ik niet meer losliet: de gnosis, het innerlijke weten, waar ik zo naar op zoek was. Een paar jaar later las ik het opnieuw, als een soort lectio divina (mediterend lezen), en maakte er aantekeningen bij. Ik ontdekte vele overeenkomsten met boeken die ik eerder gelezen had, maar ook mijn meest diepe ervaringen kregen woorden. 

Het Evangelie der Waarheid schetste een beeld van de figuur Jezus die tweeduizend jaar geleden verkondigde dat wij vergeten zijn waar wij vandaan komen, dat wij één zijn met God, die hij zijn Vader noemde, dat we afgedwaald zijn van onze goddelijkheid, dat alles één en met elkaar verbonden is, maar dat wij leven in een wereld van verdeeldheid, van goed en kwaad, waarin iedereen oordeelt over iedereen, met alle gevolgen van dien. Wij noemen deze wereld ‘de realiteit’. Echter deze realiteit is een creatie van onszelf die vergankelijk is. Jezus sprak over een andere realiteit, de realiteit die één en onvergankelijk is, die eeuwig is. Hij noemde dat het Koninkrijk. Hij vertelde dat kleine kinderen nog onbewust in die eenheid leven, maar dat wij in de verdeeldheid zijn geraakt. We hoeven alleen maar naar hen te kijken om ons weer bewust te worden van de eenheid. Als we dat begrijpen verdwijnt elk oordeel en kunnen we ‘de ander liefhebben als onszelf’.  

Mijns inziens was het de hoogste tijd dat dit evangelie een rechtmatige plaats zou gaan krijgen binnen het christendom. Met de oorspronkelijke tekst, mijn aantekingen en vele citaten die hierop aansloten ging ik aan de slag. Het bleef echter een warboel die ik niet geordend kreeg. Het plotselinge overlijden van een vriendin zette mij onverwacht op heel een ander schrijfspoor. Het ene na het andere hoofdstuk verscheen via mijn tikkende vingers op het scherm van mijn laptop. Al mijn ervaringen, aantekeningen en citaten regen zich als een logisch verhaal aaneen. Een belangrijke rol was daarin weggelegd voor de wereld van de ‘waanzin’ vanwege het grensgebied dat ik zag tussen psychiatrie en religie. Dat, waar ik mijn leven lang mee geworsteld had, antwoorden op had gezocht en geen weerklank had gevonden op school en in mijn werk, kreeg nu woorden. Het werd mijn persoonlijke zoektocht naar eenheid, in de hoop dat het een aanzet mag zijn om anders te gaan kijken naar de historische Jezus, naar de begrippen schuld, zonde, goed en kwaad, maar ook naar al die gevoelige, kwetsbare, stille, aparte, bijzondere, onaangepaste, drukke, liefdevolle, dromerige kinderen, jongeren en volwassen die bewust of onbewust weet hebben dat alles één en met elkaar verbonden is, maar die door onbegrip dreigen vast te lopen in onze waanzinnig gecreëerde wereld. 

Een uitgever vinden was niet zo eenvoudig. Voor theologische uitgeverij Narratio was het teveel een dwarsstraat, ze vonden het mooi geschreven, maar niet binnen hun fonds passen. Voor twee andere uitgeverijen was het 'Jezus-gehalte'  te hoog. De mantelzorg voor mijn jongste zus, die de ziekte van Alzheimer had, werd steeds intensiever, waardoor het manuscript in de la van mijn bureau verdween. Twee maanden na haar overlijden haalde ik het weer tevoorschijn. Inmiddels had ik kennis gemaakt met Rinus van Warven, die sinds twee jaar een kleine uitgeverij runde. Hij legt de verbinding tussen religie en spiritualteit in het algemeen. Ik stuurde het op en drie dagen later belde hij dat hij het wilde uitgeven!